در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Illustrator 2023 Essential Training

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Adobe Illustrator can be used to accomplish many different design tasks. For this reason, this course teaches core concepts and techniques that can be applied to any workflow for print, the web, or assets that will find their way into other applications. Instructor Tony Harmer explains the elements that make up the artboard, basic shapes, transforming objects and more. He discusses vector graphics—paths, strokes, and fills—and shows how to use each of Illustrator's drawing tools. He demonstrates how to combine and clean up paths and organize them into groups and layers. Tony also covers text editing, working with color, expressive brush drawing, effects, and much more.


01 - Introduction
 • 01 - Welcome to the course
 • 02 - Installing Illustrator
 • 03 - Quick Start intro
 • 04 - Anchor display

 • 02 - 1. Illustrator Environment
 • 01 - The Illustrator workspace
 • 02 - Navigating and views

 • 03 - 2. Selection
 • 01 - Selection tools
 • 02 - Selecting by attributes
 • 03 - Saving selections

 • 04 - 3. Transforms
 • 01 - Transform options
 • 02 - Transform Each
 • 03 - Other essential tools

 • 05 - 4. Shape and Line Tools
 • 01 - Drawing basic shapes
 • 02 - Drawing with line tools
 • 03 - Drawing with grid tools

 • 06 - 5. Color
 • 01 - Color Models in Illustrator
 • 02 - Global swatches
 • 03 - Spot colors
 • 04 - Using tints
 • 05 - The Color Guide panel
 • 06 - Recoloring artwork

 • 07 - 6. Gradients
 • 01 - Linear gradients
 • 02 - Radial gradients
 • 03 - Freeform gradients
 • 04 - Stroke gradients

 • 08 - 7. Path Drawing
 • 01 - Pen tools
 • 02 - The Pencil tool
 • 03 - Eraser drawing
 • 04 - Improving paths

 • 09 - 8. Working with Strokes
 • 01 - Stroke attributes
 • 02 - Dashes, dots, and arrowheads
 • 03 - Variable width strokes

 • 10 - 9. Groups
 • 01 - Working with groups
 • 02 - Using symbols

 • 11 - 10. Organizing Content
 • 01 - Aligning objects
 • 02 - Aligning points
 • 03 - Changing the stack order
 • 04 - Using draw modes
 • 05 - Using layers

 • 12 - 11. Drawing by Construction
 • 01 - Compound shapes and paths
 • 02 - Shape Modes and Pathfinder effects
 • 03 - The Shape Builder
 • 04 - Live Paint
 • 05 - Clipping masks
 • 06 - Intertwine
 • 07 - Using blends
 • 08 - Using repeats

 • 13 - 12. Brushes
 • 01 - Using brushes
 • 02 - Making brushes
 • 03 - The Blob Brush

 • 14 - 13. Patterns
 • 01 - Creating a pattern
 • 02 - Transforming patterns
 • 03 - Making a pattern brush

 • 15 - 14. Using Grids and Guides
 • 01 - Using grids and guides
 • 02 - Making guides from objects

 • 16 - 15. Transparency
 • 01 - Transparency and blending modes
 • 02 - Opacity masks

 • 17 - 16. Appearances
 • 01 - The power of appearances
 • 02 - Illustrator vs. Photoshop effects
 • 03 - Graphic styles

 • 18 - 17. Type
 • 01 - Using point type
 • 02 - Using area type
 • 03 - The Touch Type tool
 • 04 - Type on a path

 • 19 - 18. Using Images
 • 01 - Placing images
 • 02 - Embedding images
 • 03 - Mask or crop images

 • 20 - 19. Output
 • 01 - Packaging Illustrator files
 • 02 - Export files
 • 03 - Asset export

 • 21 - Conclusion
 • 01 - Next steps