در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

How to win Clients as a Freelancer using LinkedIn

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Land 5-figure Freelance Deals and grow your Professional Network to over 10.000 Follower (No experience required!)


1. Introduction
 • 1.1 How To Win Freelance Client Using LinkedIn.pdf
 • 1. Introduction

 • 2. Inbound
 • 1. Why it is important to have an outstanding LinkedIn Profile
 • 2. Basics (Profile-Background Picture)
 • 3.1 Story-Building_Headline.xlsx
 • 3. Tell YOUR Story
 • 4. Experience, Skills and Recommendations
 • 5. Summary

 • 3. Outbound
 • 1. Introduction
 • 2. Target Companies
 • 3. Ideal Buyer Persona
 • 4. Search LinkedIn Persona
 • 5. Freelancing Contracting Jobs

 • 4. Selected Freelance Matchmaking Companies
 • 1.1 Freelance_Matchmaking_Platforms (1).xlsx
 • 1. Bonus_List of Companies

 • 5. Automize Outreach
 • 1. Creating a Sales Funnel
 • 2. Connect with (unqualified) Leads
 • 3. Message (qualified) Leads
 • 4.1 Tracking_System & LinkedIn_Leads.xlsx
 • 4. Discovery Call and Overall Lead Tracking

 • 6. Key Learning
 • 1. Summary

 • 7. Extra Create, publish and monetize your Content
 • 1.1 Bonus_Create,Publish & Monetize Content on LinkedIn.pdf
 • 1. 6 Questions How to Define your (Sub-) Niche Audience
 • 2. 5 Steps How to Structure your Content on LinkedIn
 • 3. 3 Ways How to Deliver your Content