وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Hands-On Generative AI with Diffusion Models: Building Real-World Applications

سرفصل های دوره

As AI and machine learning applications become increasingly powerful and pervasive, it’s essential that developers know how to apply generative models, regardless of their industry or current role. Given the projected future demand for AI professionals, this hands-on, skills-based course is designed to equip you with the tools and technical know-how required to get you up to speed building real-world applications and stay apace with current and emerging trends.

Learn how to leverage some of the most recent advancements in generative AI with diffusion models by exploring the power of the Hugging Face diffusers library. Join instructor and generative AI expert Nayan Saxena as he dives into unconditional image generation, text-guided image generation, image-to-image translation, the art of image inpainting, image quality and efficiency improvements, music generation, and more. By the end of this course, you'll be adept at applying these models in real-world scenarios.


01 - Introduction
 • 01 - Introduction to generative AI and diffusion models
 • 02 - What you should know
 • 03 - Exercise files

 • 02 - 1. Unconditional Image Generation
 • 01 - Unconditional image generation with diffusion models
 • 02 - Demo Building an unconditional image generation model

 • 03 - 2. Text-Guided Image Generation
 • 01 - Text-guided image generation with diffusion models
 • 02 - Demo Building a text-guided image generation model

 • 04 - 3. Image-to-Image Translation
 • 01 - Image-to-image translation with diffusion models
 • 02 - Demo Building an image-to-image translation model

 • 05 - 4. Image Inpainting
 • 01 - Image inpainting with diffusion models
 • 02 - Demo Building an image inpainting model

 • 06 - 5. Improving Image Quality and Efficiency
 • 01 - Deterministic generation for image improvement
 • 02 - Exploring different schedulers for diffusion models
 • 03 - Demo Deterministic generation in action

 • 07 - 6. Reinforcement Learning (RL) and Music Applications
 • 01 - Beyond images with diffusion models
 • 02 - Demo Music generation with diffusion models

 • 08 - Conclusion
 • 01 - Next steps in building generation AI applications
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36722
  حجم: 84 مگابایت
  مدت زمان: 34 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید