وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Getting Started with Microsoft Azure

سرفصل های دوره

If you’re an aspiring or experienced cloud administrator or developer looking to learn more about cloud computing, it’s hard to ignore the power and extensive functionality of industry leader Microsoft Azure. In this course, best-selling author and instructor Jim Cheshire helps you get started with some of the most popular, widely used services and features of Microsoft Azure.

Develop the foundational skills and technical know-how required to make smart decisions about using the cloud. Explore a variety of different types of cloud services, how to customize your experience in the Azure portal, leverage command-line tools, and more. Along the way, you’ll learn how to create a virtual machine in Azure, build and scale a web app with Azure App Service, manage Azure Storage, and discover the exciting new features offered by Azure Machine Learning and Open AI.


01 - Introduction
 • 01 - Introduction
   01 - Introduction
  • 01 - introduction.mp4.zip

 • 02 - 1. Benefits of Cloud Computing
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Define cloud computing
 • 03 - Explain the power of the cloud
 • 04 - Identify cloud services and cloud types

 • 03 - 2. Microsoft Azure under the Hood
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Explain Azure regions
 • 03 - Explore inside an Azure datacenter
 • 04 - Understand Azure Resource Manager (ARM)

 • 04 - 3. Interacting with Azure
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Using the Azure Portal
 • 03 - Manage resources with Azure PowerShell
 • 04 - Manage resources with the Azure command-line interface (CLI)
 • 05 - Interact with Azure Cloud Shell

 • 05 - 4. Azure Virtual Machines
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Create a virtual machine
 • 03 - Configure virtual machines and networking
 • 04 - Add disks to a virtual machine
 • 05 - Resize a virtual machine
 • 06 - Access a virtual machine remotely

 • 06 - 5. Azure App Service
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Create a web app
 • 03 - Scale a web app
 • 04 - Add authentication to a web app
 • 05 - Configure backups for a web app
 • 06 - Add a custom domain
 • 07 - Configure networking with web apps

 • 07 - 6. Azure Storage
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - Understand Azure Storage
 • 03 - Manage blob storage with Storage Explorer

 • 08 - 7. Azure and Artificial Intelligence
 • 01 - Learning objectives
 • 02 - An overview of artificial intelligence
 • 03 - Azure Cognitive Services
 • 04 - Azure Machine Learning
 • 05 - Azure OpenAI Service

 • 09 - Summary
 • 01 - Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34486
  حجم: 376 مگابایت
  مدت زمان: 178 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید