وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

FMOD for Game Audio

سرفصل های دوره

Hands on course on Audio Implementation for Games using FMOD & Unity. Sound Design and Music examples.


1 - Course Intro
 • 1 - Course Intro

 • 2 - Installation Setup
 • 2 - FMOD Unity Download
 • 3 - Creating Unity Project Importing Viking Village
 • 4 - Unity Navigation Viking Village Overview
 • 5 - Linking FMOD to Unity

 • 3 - Preparation and Side Notes
 • 6 - Linking FMOD Reaper
 • 7 - Navigation Editing and Shortcuts in FMOD
 • 8 - FMOD Effects Overview

 • 4 - FMOD
 • 9 - FMOD Overview
 • 10 - Making an Audio List and Where to Look for Sounds
 • 10 - Websites-to-Download-Free-Audio-Files.docx
 • 11 - Adding Assets and Making Folders
 • 12 - Creating Events Action vs Timeline Events Torch
 • 13 - Soundscape 2D Multi Instrument
 • 14 - Stable Event Scatter Instrument
 • 15 - Waves Event Asynch Options
 • 16 - Wheel Pitch Shifter Compressor
 • 17 - Workspace Probability Multiband EQ Modulation
 • 18 - Bar Creating Outside Perspective doors closed
 • 19 - Boat Sound Design Finding Loop Spot
 • 20 - Music Part 1 Exporting Stems Tempo Markers
 • 21 - Music Part 2 Parameters Transitions Markers
 • 22 - Music Part 3 Parameter Sheet Automation Seek Speed
 • 23 - Music Part 4 Crossfading Instrumentation
 • 24 - Music Part 5 Transition Region Quantization
 • 25 - Music Part 6 Magnet Regions Quantization
 • 26 - Music Part 7 Randomizing Sections

 • 5 - Unity
 • 27 - Adding FMOD Listener and 2D Soundscape
 • 28 - AHDSR Fading In and Out FMOD Events
 • 29 - Stable Trigger Enter Exit
 • 30 - Waves Sphere Emitters
 • 31 - Bar Emitter
 • 32 - Boat Odin Call
 • 33 - Torches Adding Emitters on Prefabs
 • 34 - Wheel Adding Sounds to Items
 • 35 - Workspace Emitter
 • 36 - Music Triggers

 • 6 - FMOD Unity
 • 37 - FMOD Music Part 8 On Off Parameter
 • 38 - Unity Music On Off Trigger
 • 39 - FMOD Footsteps
 • 40 - Unity Footsteps
 • 41 - FMOD Mixer Creating Groups
 • 42 - Unity FMOD Organizing FMOD Mixer and Events Unity Events
 • 43 - Unity FMOD Snapshots
 • 44 - Unity FMOD Live Mixing Basic Tweaks
 • 45 - Unity FMOD Sandbox

 • 7 - Final Thoughts
 • 46 - Final Thoughts
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17095
  حجم: 1800 مگابایت
  مدت زمان: 174 دقیقه
  تاریخ انتشار: 10 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید