وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Exterior & Interior Visualization Course 2.0

سرفصل های دوره

1. Introduction 3ds Max Basics
 • 1. Introduction
 • 2. Viewport Explained
 • 3. Adjusting the Viewport
 • 4. Preferences
 • 5. Create Objects in 3ds Max
 • 6. Transform Rotate Scale
 • 7. Selections Groups Hiding
 • 8. 3ds Max Snaps Toggle
 • 9. Arrays Aligns Other Tools
 • 10. Modifiers
 • 11. Slate Material Editor
 • 12. Layers Explained
 • 13. Project Folder Structure
 • 14. Import and Export

 • 2. Theory behind our 8-Step System
 • 1. Composition - Theory
 • 2. Composition - Balance
 • 3. Composition - Framing
 • 4. Camera - Exposure Triangle
 • 5. Camera - Depth of Field
 • 6. Camera - Examples Analysis
 • 7. Camera - Focal Length
 • 8. Lighting - Types of Lighting
 • 9. Lighting - Characteristics
 • 10. Lighting - Balance
 • 11. Lighting - Global Illumination
 • 12. Colors - Theory
 • 13. Colors - Emotions
 • 14. Colors - Harmonies
 • 15. Materials
 • 16. Assets
 • 17. Storytelling
 • 18. Postproduction

 • 3. Interior Modeling
 • 1. Poly Modeling Basics
 • 2. Interior Walls
 • 3. Chamfer Edges
 • 4. Floor Generator
 • 5. Windows
 • 6. Balcony Windows
 • 7. Doors
 • 8. Skirting
 • 9. Railing
 • 10. Kitchen
 • 11. Kitchen Island
 • 12. Kitchen Sink

 • 4. Exterior Modeling
 • 1. Cabin in the Woods
 • 2. Terrain Modeling
 • 3. Single-Family House
 • 4. Roof Rail Clone
 • 5. Multi-Family Housing
 • 6. Skyscraper
 • MATERIALES.zip
   VIDEOS

 • 5. Interior 1 - Living Room
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Interior 1 - Living Room.zip
 • 5. Postproduction

 • 6. Interior 2 - Kitchen
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Postproduction
 • 6. Interior 2 - Kitchen.zip

 • 7. Interior 3 - Bathroom
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Postproduction
 • 7. Interior 3 - Bathroom.zip

 • 8. Interior 4 - Bedroom
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Postproduction
 • 8. Interior 4 - Bedroom.zip

 • 9. Exterior 1 - Cabin in the Woods
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Greenery Forest Assets
 • 4. Materials
 • 5. Greenery Material Adjustment
 • 6. Assets
 • 7. Postproduction
 • 9. Exterior 1 - Cabin in the Woods.zip

 • 10. Exterior 2 - House
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Postproduction
 • 10. Exterior 2 - House.zip

 • 11. Exterior 3 - Courtyard
 • 1. Camera Setup
 • 2. Lighting
 • 3. Materials
 • 4. Assets
 • 5. Postproduction
 • 11. Exterior 3 - Courtyard.zip

 • 12. Exterior 4 - Office Building
 • 1. Camera Setup
 • 2. Corona Decals
 • 3. Lighting
 • 4. Materials
 • 5. Handling Complex Lighting
 • 6. Additional Lighting
 • 7. Assets
 • 12. Exterior 4 - Office Building.zip
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 33410
  حجم: 27000 مگابایت
  مدت زمان: 773 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید