وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Excel Shortcuts, Tips & Tricks that Will Save Your Job[2023]

سرفصل های دوره

Advanced Excel Skills to Save Time & Impress. Shortcuts, Tips & Hacks for Streamlining Your Workflow.


1. The beginning - Some quick shortcuts
 • 1. Some quick shortcuts #1
 • 2.1 Shortcuts.xlsx
 • 2. Some quick shortcuts #2
 • 3. Some quick shortcuts #3
 • 4. Some quick shortcuts #4

 • 2. Excel tips & tricks 2
 • 1.1 students.zip
 • 1. Import data from picture
 • 2.1 Inventory.xlsx
 • 2. One-click email as attachment or PDF
 • 3.1 Excel Tips and tricks 2.xlsx
 • 3. Flash Fill
 • 4. Image function
 • 5. Diagonal cell formatting
 • 6. Delete Blank Rows
 • 7. Camera command
 • 8. Remove leading zeros
 • 9. Sparklines
 • 10. Import data from web

 • 3. Excel tips & tricks 3
 • 1.1 Excel Tips and tricks.xlsx
 • 1. Define name for cells
 • 2. Absolute & relative cell references
 • 3. Excel for free
 • 4. Freeze panes
 • 5. Define data types
 • 6. Sum function
 • 7. Xlookup function
 • 8. Analyze data

 • 4. New functions
 • 1.1 Functions.xlsx
 • 1. Function #1
 • 2. Function #2
 • 3. Function #3
 • 4. Function #4
 • 5. Function #5
 • 6. Function #6
 • 7. Function #7
 • 8. Function #8
 • 9. Function #9

 • 5. BONUS Section
 • 1.1 Images.xlsx
 • 1. Move & size to images into a cells
 • 2.1 To Do List.xlsx
 • 2. Data Bar
 • 3.1 Skip blanks.xlsx
 • 3. Skip blanks
 • 4.1 Center across selection.xlsx
 • 4. Center across selection
 • 5.1 List.xlsx
 • 5. Drop-down list
 • 6.1 Highlight drop-down list cells.xlsx
 • 6. Highlight drop-down list cells
 • 7.1 Conditional Sum with Partial Match.xlsx
 • 7. Conditional Sum with Partial Match. SUMIF Function
 • 8.1 Prevent Duplicate Data Entries.xlsx
 • 8. Prevent Duplicate Data Entries
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7851
  حجم: 400 مگابایت
  مدت زمان: 44 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید