در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Essential Techniques for Enterprise Analysis

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

How do you choose the right tools for enterprise analysis? And what are the best practices to set your team up for success? In this course, leadership trainer and strategic analyst Vincent Mirabelli shows you how to leverage actionable insights from four of the most important techniques in enterprise analysis: PESTLE analysis, Porter’s Five Forces, SWOT analysis, and the Three Horizons.

Learn to recognize the unique benefits and practical applications of all four analytic techniques. Vincent shows you when and how to use each so you can keep your team sharp and engaged. Get tips on incorporating specific organizational factors related to inputs, processes, and requirements, as well as leveraging the full power of each framework to gather key insights, convert them into action, and make well-informed strategic decisions. By the end of this course, you’ll be prepared to identify the right tools and techniques for the right context.


01 - Introduction
 • 01 - The right tools for enterprise analysis
 • 02 - What you need to know

 • 02 - 1. PESTLE Analysis
 • 01 - The purpose and value of PESTLE analysis
 • 02 - Setting up for PESTLE analysis
 • 03 - Leveraging the PESTLE analysis knowledge

 • 03 - 2. Five Forces
 • 01 - The value and purpose of Porter's Five Forces
 • 02 - Setting up the Five Forces
 • 03 - Leveraging Five Forces

 • 04 - 3. SWOT Analysis
 • 01 - The value and purpose of SWOT analysis
 • 02 - Setting up the SWOT analysis
 • 03 - Leveraging SWOT analysis

 • 05 - 4. Three Horizons
 • 01 - The value and purpose of Three Horizons analysis
 • 02 - Setting up the Three Horizons analysis
 • 03 - Leveraging Three Horizons analysis

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps in your journey