در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Drawing Academy – Creative Drawing, Illustration & Sketching

29,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Drawing, Sketching, Pencil Drawing, Illustration, Pen Drawing, Watercolor and much more in a single Course.


1 - Introduccion
 • 1 - Introduccion
 • 2 - Drawing Course Curriculum
 • 3 - Before continuing.html
 • 4 - Perceptual and Creative Drawing
 • 5 - Drawing Course Materiales
 • 6 - Drawing Fundamentals
 • 7 - Operations

 • 2 - Drawing Stages
 • 8 - Drawing Stages Sketch
 • 9 - Drawing Stages Sketch Practice
 • 10 - Drawing Stages Sketch Practice 2
 • 11 - Drawing Stages Lines
 • 12 - Drawing Stages Lines Practice
 • 13 - Drawing Stages Lines Practice Forms
 • 14 - Drawing Stages Lines Practice Forms 2
 • 15 - Drawing Stages Value
 • 16 - Drawing Stages Value Practice 1
 • 17 - Drawing Stages Value Practice 2
 • 18 - Drawing Stages Color
 • 19 - Drawing Stages Color Practice 1
 • 20 - Drawing Stages Color Practice 2

 • 3 - Spatial Systems
 • 21 - Spatial Systems Evolution
 • 22 - Spatial Systems Evolution 2
 • 23 - Spatial Systems Representation
 • 24 - Flat Drawing Blueprints 2D Drawings
 • 25 - 2D Drawings Practice Arch of Triumph
 • 26 - Spatial Systems Axonometries 3D Drawings
 • 27 - Spatial Systems Axonometries Practice
 • 28 - Spatial System Perspective 3D Drawing
 • 29 - Spatial Systems Perspective Practice
 • 30 - Axonometrie or Perspective

 • 4 - Sketching Stage
 • 31 - Sketching Composition
 • 32 - Sketching Objects Structures
 • 33 - Sketching Proportions and Scale
 • 34 - Sketching Concept
 • 35 - Sketching Practice Trees

 • 5 - Line Stage
 • 36 - Line Forms
 • 37 - Line Forms Excercise
 • 38 - Line Tree Practice
 • 39 - Line Space
 • 40 - Line Space Exercise
 • 41 - Line Perimeters and Edges

 • 6 - Value Stage
 • 42 - Value Value Scale Greyscale
 • 43 - Value Tree Practice
 • 44 - Value Light and Shadow
 • 45 - Value Light and Shadow Artificial Light Practice
 • 46 - Value Light and Shadow Natural Light Practice
 • 47 - Value Light and Shadow 2 Objects Practice
 • 48 - Value Contrast

 • 7 - Color Stage
 • 50 - Color Hue
 • 51 - Color Saturation
 • 52 - Color Color Combinations
 • 53 - Color Color Psychology

 • 8 - Conclusions
 • 54 - Conclusions