در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Docker Essential Training: 1 Installation and Configuration

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Docker is the world's most popular container storage solution. This course covers everything you need to know to install and configure Docker on Mac, Windows, and Linux, as well as cloud-based environments such as Amazon Web Services. It also helps Docker Certified Associate (DCA) candidates prepare for the certification exam. In this course, virtualization expert David Davis shows how to install Docker, set up a repository, configure logging, manage users, understand namespaces, and protect your data. He also covers features that ship with Docker Enterprise, including the Universal Control Plane and Trusted Registry. Plus, get important tips you'll need to prepare for the Docker Certified Associate (DCA) exam.


01 - Introduction
 • 01 - Install and configure Docker
 • 02 - Docker Certified Associate (DCA) prep
 • 03 - What you should know
 • 04 - Setting up your environment
 • 05 - Set up a Linux virtual machine

 • 02 - 1. Preparing to Install Docker
 • 01 - Docker editions
 • 02 - Docker platforms
 • 03 - Sizing Docker
 • 04 - Review Docker architecture
 • 05 - Docker Universal Control Plane (UCP)
 • 06 - Docker namespaces
 • 07 - Docker control groups

 • 03 - 2. Installing Docker
 • 01 - Installing Docker on Mac
 • 02 - Installing Docker on Linux
 • 03 - Installing Docker on Windows
 • 04 - Installing Docker on Amazon Web Services
 • 05 - Installing Docker on Windows Server
 • 06 - Installing Universal Control Plane (UCP)
 • 07 - Upgrading Docker
 • 08 - Playing with Docker

 • 04 - 3. Configuring Docker
 • 01 - Docker storage drivers
 • 02 - Docker repositories and Docker Hub
 • 03 - Docker swarm Joining nodes
 • 04 - Creating and managing users and teams
 • 05 - Configuring Docker to start on boot
 • 06 - Backing up Docker
 • 07 - Installing Docker Trusted Registry (DTR)

 • 05 - 4. Troubleshooting Docker Install and Config
 • 01 - Checking the status of Docker
 • 02 - Configuring Docker logging
 • 03 - Analyzing Docker errors

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps