وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Design Principles, Typography & Color Theory in 1 MegaCourse

سرفصل های دوره

Learn Graphic Design Principles, Color Theory and Typography without any previous knowledge


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Graphic Design Principles
 • 2 - Negative Vs White Space
 • 3 - Unity Vs Variety
 • 4 - Alignment
 • 5 - Balance
 • 6 - Hierarchy
 • 7 - Repetition vs Rythm
 • 8 - Contrast
 • 9 - Emphasis
 • 10 - Scale Proportion and Movement
 • 11 - Class Project

 • 3 - Color Theory
 • 12 - Introduction
 • 13 - Basics Of Colors Uses And Meanings
 • 14 - Color Prropertires Harmonies
 • 15 - Color Website Ganerate Colors Easily
 • 16 - Color Interactions
 • 17 - Color Wheel In Illustrator
 • 18 - Colors On A Website Skillshare Analysis
 • 19 - Class Project
 • 20 - Whats Next

 • 4 - Typography
 • 21 - Typography Vs Lettering
 • 22 - Typeface Vs Font
 • 23 - Elements Of A Typeface
 • 24 - Serif Vs Sans Serif Fonts
 • 25 - Contrast In Type
 • 26 - Color In Typography
 • 27 - Types Of Serif Fonts
 • 28 - Types Of Sans Serif Fonts
 • 29 - Scripts
 • 30 - How To Choose A Body Typeface
 • 31 - Choosing Fonts For Numbers
 • 32 - How To Choose A Display Typeface
 • 33 - Fonts Based On The Industry
 • 34 - Headings Hierarchy
 • 35 - Typographic Measure
 • 36 - Kerning Tracking Leading
 • 37 - Paragraph Rules
 • 38 - White Space
 • 39 - Text Alignment
 • 40 - Caps Vs Small Caps Vs Drop Caps
 • 41 - Hierarchy With Contrast
 • 42 - More Hierarchy Elements
 • 43 - Font Pairing
 • 44 - Grids
 • 45 - Variable Fonts
 • 46 - Glyphs
 • 47 - Ligatures
 • 48 - Faux Bold And Faux Italic
 • 49 - Fonts Websites
 • 50 - Installing A Font Formats
 • 51 - How To Manage 1000s Of Fonts
 • 52 - Class Project
 • 53 - Whats Next
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7835
  حجم: 2086 مگابایت
  مدت زمان: 236 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید