وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Dermot OConnor – Rigging a Face in Flash Professional

سرفصل های دوره

00. Introduction
 • 01.Introduction
 • 02.What you should know
 • 03.Setting up Flash
 • 04.Dos and donts

 • 01. Creating the Front View
 • 05.Establishing the directions
 • 06.Setting up layers for the head
 • 07.Drawing the head
 • 08.Creating the mouth
 • 09.Drawing the eyes
 • 10.Animating the eye blink

 • 02. Mouth and Dialogue
 • 11.Creating happy mouth dialogue shapes, part one
 • 12.Creating happy mouth dialogue shapes, part two
 • 13.Creating mad or sad mouth dialogue shapes
 • 14.Creating neutral mouth dialogue shapes
 • 15.Building unique mouth shapes

 • 03. Facial Acting
 • 16.Creating jubilant expressions
 • 17.Creating furious expressions
 • 18.Fine-tuning expressions

 • 04. Rotating the Head
 • 19.Clock rotation demonstration
 • 20.Creating the twelve-oclock pose
 • 21.Creating the six-oclock pose
 • 22.Creating the three-oclock pose
 • 23.Creating the nine-oclock pose
 • 24.Creating the remaining poses
 • 25.Fine-tuning the head rotation
 • 26.Fixing layering issues

 • 05. Creating a Head Turn-Around
 • 27.Introducing the turnaround
 • 28.Creating the B head (3-quarter)
 • 29.Creating the C head (profile)
 • 30.Creating the D head (3-quarter rear)
 • 31.Creating the E head (rear)
 • 32.In-betweening symbols manually
 • 33.Creating the H head
 • 34.Creating the G head
 • 35.Creating the F head
 • 36.Creating the B mouth (3-quarter)
 • 37.Creating the C mouth (profile)
 • 38.Adding detail to the C mouth
 • 39.Creating other mouths

 • 06. Fine-Tuning and Animating
 • 40.Putting together a head rotation
 • 41.Moving frames between symbols to make a rotation
 • 42.Using the rig with audio
 • 43.Adding expressions to the animation

 • 07. Conclusion
 • 44.Goodbye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31999
  حجم: 978 مگابایت
  مدت زمان: 407 دقیقه
  تاریخ انتشار: 7 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید