در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Customer Service: Problem-Solving and Troubleshooting

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Customer service care costs organizations billions of dollars each year. As a result, it's critical that employees are equipped with the skills needed to handle a variety of different customer service problems. In this course, learn critical problem-solving and troubleshooting processes for common sense customer service in a wide variety of applications. Discover how to effectively deal with issues, while maintaining a positive relationship with your customers (and your own sanity). Plus, learn how to identify and resolve larger systemic issues within your company.


01 - Introduction
 • 01 - Build your customer service skills
 • 02 - Make customer service easy Standard operating procedures

 • 02 - 1. Common Sense Customer Service A Two-Step Approach
 • 01 - Explore a model for common sense customer service
 • 02 - How to respond when the customer is right
 • 03 - What to do (or say) when the customer is wrong

 • 03 - 2. Critical Customer Service Problem-Solving Skills
 • 01 - Diagnose a customers concerns as the first step
 • 02 - Listen and listen carefully
 • 03 - Validate the clients concerns Three steps for success

 • 04 - 3. Critical Troubleshooting Skills
 • 01 - Calming down angry and upset customers
 • 02 - Give the customer options in unique situations
 • 03 - Communicate bad news with customers

 • 05 - 4. Customer Service Mindset and Playbook
 • 01 - Maintain your mindset during stressful times
 • 02 - Build your own customer service playbook

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Being strong at problem-solving and troubleshooting