وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Customer Service Excellence: 6-In-1 Customer Service Bundle

سرفصل های دوره

Uncover The Secrets To Exceptional Customer Service & Enduring Loyalty With Our All-Inclusive Mastery Course.


1 - THE CUSTOMER SERVICE BUNDLE
 • 1 - Course 1 Exceptional Customer Service
 • 2 - Course 2 Handling Customer Complaints
 • 3 - Course 3 Customer journey Mapping
 • 4 - Course 4 Customer Experience Service
 • 5 - Course 5 Customer Service Standards
 • 6 - Course 6 Customer Retention Amidst Recession

 • 2 - COURSE 1 6 KEYS TO EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
 • 7 - Introduction
 • 8 - A Warm Welcome From Your Instructor

 • 3 - CUSTOMER EXPERIENCE
 • 9 - What Is Customer Experience

 • 4 - THE 6 THINGS ALL CUSTOMERS WANT
 • 10 - What Customers Want 1 Make it Easy
 • 11 - What Customers Want 2 Set My Expectations
 • 12 - What Customers Want 3 Keep Your Promises
 • 13 - What Customers Want 4 Keep Me Informed
 • 14 - What Customers Want 5 Treat Me As An Individual
 • 15 - What Customers Want 6 Put It Right If It Goes Wrong

 • 5 - CONCLUSION
 • 16 - Summary Final Thoughts

 • 6 - COURSE 2 DEALING WITH CUSTOMER COMPLAINTS
 • 17 - Why You Should Welcome Customer Complaints
 • 18 - How To Handle Customer Complaints
 • 19 - How You Can Improve Your Business Based On Customer Complaints

 • 7 - COURSE 3 CUSTOMER JOURNEY MAPPING
 • 20 - Introduction
 • 21 - Preparing To Map The Customer Journey
 • 22 - The Customer Journey Mapping Workshop
 • 23 - How To Design Your Customer Journey Map
 • 24 - How To Use the Customer Journey Map To Identify What Changes To Make
 • 25 - Delivering Change
 • 26 - Summary Final Thoughts

 • 8 - COURSE 4 CREATING DELIGHTED DEVOTED CUSTOMERS
 • 27 - Introduction
 • 28 - Create-Customer-Delight-With-3D-Service-E-Book.pdf
 • 28 - What Exactly Is Customer Delight Why Bother
 • 29 - What Were Up Against
 • 30 - Create-Outstanding-Customer-Experiences-With-3D-Service-Assessment-Tool.pdf
 • 30 - Whats Involved How Do You Measure Up Prioritising Your Actions

 • 9 - MAKE IT EASY
 • 31 - Stand-In-Your-Own-Queues-Toolkit.pdf
 • 31 - Why Being Easy To Do Business With Is Key How Easy Are You

 • 10 - DELIGHT YOUR CUSTOMERS
 • 32 - The 6 Ingredients Of Customer Delight

 • 11 - FROM DELIGHTED TO DEVOTED
 • 33 - From Delighted To Devoted Its All About Consistency
 • 34 - 2-Questions-To-Ask-Your-Customers.pdf
 • 34 - Spotting Disappointment Maximising Customer Feedback
 • 35 - Customer-Journey-Mapping-Tool.pdf
 • 35 - Foster Devotion Through Consistency

 • 12 - KEEPING IT ALL GOING
 • 36 - Create-Outstanding-Customer-Experiences-With-3D-Service-Assessment-Tool.pdf
 • 36 - Creating Outstanding Customer Experiences With 3D Service Plan
 • 36 - Develop-Your-3D-Service-Plan.pdf
 • 37 - Your Next Steps

 • 13 - COURSE 5 EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE STANDARDS
 • 38 - Introduction
 • 38 - L1-Setting-Customer-Service-Standards-Worksheet.pdf

 • 14 - SETTING CUSTOMER SERVICE STANDARDS
 • 39 - L2-The-Foundations-Of-Working-With-Customers-Worksheet.pdf
 • 39 - The Foundations Of Working With Customers
 • 40 - L3-The-Ultimate-Goal-Worksheet.pdf
 • 40 - The Ultimate Goal
 • 41 - L4-Why-It-Is-Important-Worksheet.pdf
 • 41 - Why It Is Important
 • 42 - Getting Into The Shoes Of The Customer
 • 42 - L5-Getting-Into-The-Shoes-Of-The-Customer-Worksheet.pdf
 • 43 - L6-Setting-The-Standard-And-Sticking-To-It-Worksheet.pdf
 • 43 - Setting The Standard And Sticking To It

 • 15 - CONCLUSION
 • 44 - Summary

 • 16 - COURSE 6 BOOSTING CUSTOMER LOYALTY AMID ECONOMIC CRISIS
 • 45 - Introduction
 • 45 - L1-Introduction-Worksheet.pdf
 • 46 - L2-Sustain-Customer-Loyalty-Worksheet.pdf
 • 46 - Sustain Customer Loyalty
 • 47 - Combat The Issues Your Business May Be Facing
 • 47 - L3-Combat-The-Issues-Your-Business-May-Be-Facing-Worksheet.pdf
 • 48 - L4-Stuggles-Your-Customer-Will-Be-Having-Worksheet.pdf
 • 48 - Understand The Struggles Your Customer Will Be Having
 • 49 - L5-Supporting-Your-Customers-Worksheet.pdf
 • 49 - Supporting Your Customers
 • 50 - L6-Role-Of-Loyalty-In-An-Economic-Crisis-Worksheet.pdf
 • 50 - The Role Of Loyalty In An Economic Crisis
 • 51 - Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17057
  حجم: 5474 مگابایت
  مدت زمان: 263 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید