وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Facebook Clone Using MERN Stack

سرفصل های دوره
 • 1. Introduction
 • 2. 2_install_tools
 • 3. 3_install_node
 • 4. 4_vs_extenstions
 • 5. 5_setup_frontend
 • 6. 6_setup_backend
 • 7. 7_cors_explained
 • 8. 8_routes
 • 9. 9_env_files
 • 10. 10_setup_mongodb
 • 11. 11_server_status
 • 12. 12_user_model
 • 13. 13_register_mern_stack
 • 14. 14_unique_username
 • 15. 15_json
 • 16. 16_send_emails1
 • 17. 17_send_emails2
 • 18. 18_activate_email
 • 19. 19_login_mern_stack
 • 20. 20_react_router
 • 21. 21_react_redux
 • 22. 22_login_page1
 • 23. 22_login_page2
 • 24. 24_login_validation
 • 25. 25_login_responsive
 • 26. 26_login_page
 • 27. 27_code_refactoring
 • 28. 28_register
 • 29. 29_user_age
 • 30. 30_register_validation
 • 31. 31_register_form
 • 32. 32_validate_user
 • 33. 33_registering_submit
 • 34. 34_login_submit
 • 35. 35_header1
 • 36. 36_header2
 • 37. 37_click_outside
 • 38. 38_search_menu
 • 39. 39_all_menu
 • 40. 40_user_menu1
 • 41. 41_user_menu2
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8026
  حجم: 19822 مگابایت
  مدت زمان: 500 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 اسفند 1401

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید