در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create Chatbot Using AI & Django

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Create Chatbot Using AI & Django From Scratch


1. Course Content
 • 1. Introduction
 • 2. Which IDE should be used
 • 3. Install Python - MAC Users
 • 4. Install Python - Windows Users
 • 5. Install Django
 • 6. Project folder
 • 7. First app
 • 8. Run project
 • 9. First url
 • 10. View function
 • 11. Secondary url
 • 12. Data types
 • 13. URL parameters
 • 14. HTML
 • 15. CSS
 • 16. UI
 • 17. Chatbot design
 • 18. User design
 • 19. User response
 • 20. Get response
 • 21. Get text
 • 22. Response url
 • 23. HTTP response
 • 24. Install
 • 25. Chatbot object
 • 26. Training chatbot
 • 27. Chatbot response
 • 28. Potential responses
 • 29. Default response
 • 30. Testing
 • 31. Chatbot corpus
 • 32. Corpus testing
 • 33. Other corpuses

 • 2. Project files
 • 1.1 django-chatbot.zip
 • 1. project files.html