وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Beautiful Imagery with Midjourney A.I.

سرفصل های دوره

The "Everyone's" guide on making A.I. Images with Midjourney and more!


1 - Setting up
 • 1 - Welcome to the course Here is what we cover
 • 2 - Introduction to AI Art and Midjourney
 • 3 - Setting up Discord and Midjourney V4
 • 4 - Navigating around Discord and Midjourney V4s Discord Server

 • 2 - Beginner Prompts
 • 5 - Writing our first prompt in Midjourney V4
 • 6 - Upscaling images in Midjourney V4
 • 7 - Rerolling variations of our images in Midjourney V4
 • 8 - The upscaling UI panel in Midjourney V4
 • 9 - Using the Light and Beta upscalers in Midjourney V4
 • 10 - Rerolling images in Midjourney V4
 • 11 - Setting aspect ratios in Midjourney V4
 • 12 - Adding more information to our prompts in Midjourney V4

 • 3 - Settings
 • 13 - Configuring settings in Midjourney V4
 • 14 - Using the remix setting in Midjourney V4
 • 15 - The end of the trial version of Midjourney V4

 • 4 - Advanced Prompts
 • 16 - Adding Artists into your Midjourney prompt
 • 17 - The No option in Midjourney
 • 18 - Working with Lighting in Midjourney
 • 19 - Working with Camera Angles in Midjourney
 • 20 - Working with Color in Midjourney
 • 21 - Using Images to enhance your AI Art in Midjourney

 • 5 - Communities and Resources
 • 22 - Midjourney Web Application
 • 23 - Using the Midjourney Web Application to enhance your workflow
 • 24 - Great Online Resource for Midjourney Prompt Crafting
 • 25 - More on the Midjourney Discord

 • 6 - Other Ideas
 • 26 - Midjourney on your Phone
 • 27 - Introduction to Dall E 2
 • 28 - Using Generation Frames in Dall E 2
 • 29 - Upscaling Midjourney Images with Topaz Giga Pixel and Making Prints
 • 30 - Creating and Selling your Midjourney Art on Redbubble
 • 31 - Using the Tile Feature in Midjourney to create more products in Redbubble

 • 7 - Working Examples
 • 32 - Futuristic Cyberpunk Soldier with Midjourney
 • 32 - docix-silhoutte-of-a-futuristic-soldier-streets-cyberpunk-city-e7ce2747-bef6-47f9-8a59-8c77be48edce.zip
 • 33 - Fantasy Medieval Marketplace with Midjourney
 • 33 - docix-medieval-town-marketplace-cozy-summer-animation-concept-a-92a26393-f4ed-43fe-8c67-add5797ceb26.zip

 • 8 - Wrapping Up
 • 34 - Thank you

 • 9 - Questions Answered
 • 35 - What are some options to save my images

 • 10 - Version 3 content soon to be retired
 • 36 - Using Discord with Midjourney V3 Older Version
 • 37 - Navigating around Discord and Midjourney V3 Older Version
 • 38 - Writing our first AI Art prompt in Midjourney V3 Older Version
 • 39 - Upscaling our AI Art in Midjourney V3 Older Version
 • 40 - Getting variation in our AI Art with Midjourney V3 Older Version
 • 41 - Max Upscale in Midjourney V3 Older Version
 • 42 - Light and Beta Upscaling in Midjourney V3 Older Version
 • 43 - Remastering in Midjourney V3 Older Version
 • 44 - Setting Aspect Ratios for your AI Art in Midjourney V3 Older Version
 • 45 - Adding additional prompt details and Rerolling in Midjourney V3 Older Version
 • 46 - Configuring Midjourney Settings V3 Older Version
 • 47 - The end of your Midjourney Trial V3 Older Version
 • 48 - The Remix Setting V3 Older Version
 • 49 - A quick note on Midjourney Version 4
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7821
  حجم: 2833 مگابایت
  مدت زمان: 249 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید