وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Houdini FX 19.5 Course Beginner To Advanced

سرفصل های دوره

Dive into the exciting realm of Houdini with our beginner-friendly course


1. Introduction
 • 1. Course Overview
 • 2. Houdini User Interface
 • 3.1 slab.bgeo.zip
 • 3. Reading And Writing Geometry
 • 4. Creating Houdini New Project
 • 5. Geometry Preparation
 • 6. Scattering Points
 • 7. Copy Variation
 • 8. Scatter Crystals
 • 9. Crystal Growth Animation
 • 10. Configuring ACES in Houdini
 • 11. Crystal Rendering

 • 2. Houdini Particles
 • 1. Particle System In Houdini
 • 2. Particles Project Setup
 • 3. Particle Source Setup
 • 4. Particle Simulation
 • 5. Particle Render Setup

 • 3. Grains In Houdini
 • 1. Basic Grains Setup
 • 2. Sand Simulation
 • 3. Sand Render Setup

 • 4. Pyrotechnics in Houdini
 • 1. Volume And Voxels
 • 2. Pyro Solver Basics
 • 3. Setting Up Smoke Simulation
 • 4. Smoke Render Setup
 • 5. Exploring Pyro Solver
 • 6. Setting Up Campfire
 • 7. Campfire Embers Simulation
 • 8. Campfire Render Setup

 • 5. RBD Bullet Solver
 • 1. RBD Bullet Solver Basics
 • 2. Fracturing Techniques
 • 3. RBD Constraints
 • 4. RBD Activation
 • 5. Setting Up Destruction Simulation
 • 6. Debris Particles
 • 7. Rendering RBD Simulation

 • 6. Houdini Vellum Solver
 • 1. Vellum Solver Basics
 • 2. Vellum Soft Bodies Constraints
 • 3. Plastic Deformation
 • 4. Hair Simulation With Vellum
 • 5. Character Cloth Simulation

 • 7. Houdini Flip Fluids
 • 1. Flip Solver Basics
 • 2. Continuous Flip Source
 • 3. Flip Fluids Meshing

 • 8. Project Files
 • 1.1 Project Files.zip
 • 1. Download Project Files.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17045
  حجم: 5364 مگابایت
  مدت زمان: 490 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید