وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Watts Atelier

طراحی و ترسیم فیگور
شرکت:
طراحی و ترسیم فیگور
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
آموزش طراحی و ترسیم دست
شرکت:
آموزش طراحی و ترسیم دست
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش نقاشی بسیار عالی با گوآش
شرکت:
آموزش نقاشی بسیار عالی با گوآش
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش طراحی از روی عکس
شرکت:
آموزش طراحی از روی عکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش طراحی و ترسیم نقاشی ها
شرکت:
آموزش طراحی و ترسیم نقاشی ها
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش مبانی پرسپکتیو در طراحی و ترسیم
شرکت:
آموزش مبانی پرسپکتیو در طراحی و ترسیم
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش نقاشی سر ، چهره و فیگور
شرکت:
آموزش نقاشی سر ، چهره و فیگور
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش نقاشی سر و چهره بوسیله مداد
شرکت:
آموزش نقاشی سر و چهره بوسیله مداد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 27 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش کشیدن طرح و فیگورهای سیاه قلم با زغال
شرکت:
آموزش کشیدن طرح و فیگورهای سیاه قلم با زغال
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش طراحی و نقاشی سر و صورت
شرکت:
آموزش طراحی و نقاشی سر و صورت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش نقاشی کردن سر کاراکترها
شرکت:
آموزش نقاشی کردن سر کاراکترها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
آموزش نقاشی محیط های طبیعی
شرکت:
آموزش نقاشی محیط های طبیعی
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 13 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی گل های زیبا
شرکت:
آموزش نقاشی گل های زیبا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی کردن 5 سوژه پر تکرار – بخش دوم
شرکت:
آموزش نقاشی کردن 5 سوژه پر تکرار – بخش دوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی کردن 5 سوژه پر تکرار – بخش اول
شرکت:
آموزش نقاشی کردن 5 سوژه پر تکرار – بخش اول
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 28 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش سوم
شرکت:
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش سوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش دوم
شرکت:
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش دوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
102 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش اول
شرکت:
آموزش نقاشی کردن پرتره – بخش اول
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 28 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش مبانی پیاده سازی پرسپکتیو در طراحی و نقاشی
شرکت:
آموزش مبانی پیاده سازی پرسپکتیو در طراحی و نقاشی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش تئوری و عملی رنگ ها در نقاشی
شرکت:
آموزش تئوری و عملی رنگ ها در نقاشی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی منظره طبیعی – بخش سوم
شرکت:
آموزش نقاشی منظره طبیعی – بخش سوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 22 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش نقاشی منظره طبیعی – بخش دوم
شرکت:
آموزش نقاشی منظره طبیعی – بخش دوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 3 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸