وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Mile2

متخصص شدن در پزشکی قانونی دیجیتال (CDFE)
شرکت:
متخصص شدن در پزشکی قانونی دیجیتال (CDFE)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
گواهینامه افسر امنیت سیستم ها
شرکت:
گواهینامه افسر امنیت سیستم ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 22 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
مدرک افسر امنیت کلود
شرکت:
مدرک افسر امنیت کلود
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل Certified Professional Ethical Hacker : CPEH
شرکت:
کورس یادگیری کامل Certified Professional Ethical Hacker : CPEH
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹