وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: LaraCasts

برنامه نویسی و کار با GraphQL در Laravel
شرکت:
برنامه نویسی و کار با GraphQL در Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
ساخت API برنامه های موبایل Flutter بوسیله Laravel API
شرکت:
ساخت API برنامه های موبایل Flutter بوسیله Laravel API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری Refactoring یا بهبود کدهای Laravel
شرکت:
یادگیری Refactoring یا بهبود کدهای Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ساخت ابزارهای محبوب Web Components
شرکت:
آموزش ساخت ابزارهای محبوب Web Components
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
React : شروع کدنویسی React
شرکت:
React : شروع کدنویسی React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
دوره یادگیری سریع PHP 8
شرکت:
دوره یادگیری سریع PHP 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری امکانات حرفه ای و خاص Laravel
شرکت:
یادگیری امکانات حرفه ای و خاص Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش عملی Docker
شرکت:
آموزش عملی Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
راه اندازی Mac برای توسعه و کدنویسی
شرکت:
راه اندازی Mac برای توسعه و کدنویسی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
کدنویسی Laravel 8 از ابتدا
شرکت:
کدنویسی Laravel 8 از ابتدا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه HTML و CSS
شرکت:
کارگاه HTML و CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
نحوه خواندن کد: فصل 2
شرکت:
نحوه خواندن کد: فصل 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
مباحث عجیب و حرفه ای CSS
شرکت:
مباحث عجیب و حرفه ای CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
ساخت یک سیستم رای گیری تحت وب
شرکت:
ساخت یک سیستم رای گیری تحت وب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
شروع به یادگیری React
شرکت:
شروع به یادگیری React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش کدنویسی Whip Monstrous
شرکت:
آموزش کدنویسی Whip Monstrous
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کار با امکانات جدید Vue 3
شرکت:
کورس یادگیری کار با امکانات جدید Vue 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش کار با امکانات جدید Laravel 8
شرکت:
آموزش کار با امکانات جدید Laravel 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰