وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: JTC

آموزش بهبود موزیک های بلوز
شرکت:
آموزش بهبود موزیک های بلوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
یادگیری نوازندگی گیتار از Jack Thammarat
شرکت:
یادگیری نوازندگی گیتار از Jack Thammarat
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش نوازندگی موزیک های هیپ هاپ
شرکت:
آموزش نوازندگی موزیک های هیپ هاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 دقیقه
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
یادگیری نوازندگی گیتار از اندی وود
شرکت:
یادگیری نوازندگی گیتار از اندی وود
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۴ تیر ۱۳۹۸
آموزش نوازندگی گیتار پرکاسیو
شرکت:
آموزش نوازندگی گیتار پرکاسیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
آموزش تکنیک های نوازندگی راک
شرکت:
آموزش تکنیک های نوازندگی راک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 دقیقه
۴ اسفند ۱۳۹۷
دوره یادگیری تک نوازی گیتار
شرکت:
دوره یادگیری تک نوازی گیتار
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 دقیقه
۴ اسفند ۱۳۹۷
دوره یادگیری نوازندگی جاز از Denny Ilett
شرکت:
دوره یادگیری نوازندگی جاز از Denny Ilett
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 دقیقه
۴ اسفند ۱۳۹۷
آموزش شروع به نوازندگی موزیک های سبک Blues
شرکت:
آموزش شروع به نوازندگی موزیک های سبک Blues
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 دقیقه
۲ اسفند ۱۳۹۷
دوره یادگیری گیتار بلوز شاد از Artur Menezes
شرکت:
دوره یادگیری گیتار بلوز شاد از Artur Menezes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 دقیقه
۲ اسفند ۱۳۹۷
دوره یادگیری Fusion در نوازندگی گیتار
شرکت:
دوره یادگیری Fusion در نوازندگی گیتار
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۶ بهمن ۱۳۹۷