وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: egghead

تست Network Edge بوسیله فرمان .intercept()
شرکت:
تست Network Edge بوسیله فرمان .intercept()
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
ساخت RESTful API ها بوسیله Next.js API Router
شرکت:
ساخت RESTful API ها بوسیله Next.js API Router
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
اصول زیرساخت ابری با AWS
شرکت:
اصول زیرساخت ابری با AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
ساخت API های GraphQL بوسیله AWS CDK and AppSync
شرکت:
ساخت API های GraphQL بوسیله AWS CDK and AppSync
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کار با Next.js API و الگوهای آن
شرکت:
کار با Next.js API و الگوهای آن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
بهبود برنامه های React
شرکت:
بهبود برنامه های React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
برنامه نویسی مقیاس پذیر در Nx
شرکت:
برنامه نویسی مقیاس پذیر در Nx
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
ساخت انیمیشن در App های React Native
شرکت:
ساخت انیمیشن در App های React Native
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
یک برنامه چت Real-Time را با Supabase و Next.js ایجاد کنید
شرکت:
یک برنامه چت Real-Time را با Supabase و Next.js ایجاد کنید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰