وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Cybrary

فیلم یادگیری کامل CompTIA Network+
شرکت:
فیلم یادگیری کامل CompTIA Network+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
نگهداری و بروز رسانی Security Onion
شرکت:
نگهداری و بروز رسانی Security Onion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
دوره یادگیری حمله و دفاع در مباحث هک و ضدهک
شرکت:
دوره یادگیری حمله و دفاع در مباحث هک و ضدهک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
CompTIA لینوکس +
شرکت:
CompTIA لینوکس +
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 13 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
کدنویسی اسمبلی
شرکت:
کدنویسی اسمبلی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
دوره تست نفوذ پیشرفته
شرکت:
دوره تست نفوذ پیشرفته
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 27 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Penetration Testing and Ethical Hacking
شرکت:
کورس یادگیری Penetration Testing and Ethical Hacking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
کورس یادگیری Offensive Penetration Testing
شرکت:
کورس یادگیری Offensive Penetration Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
کورس یادگیری Certified Information System Auditor CISA
شرکت:
کورس یادگیری Certified Information System Auditor CISA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
کورس یادگیری Advanced Malware Analysis Redux
شرکت:
کورس یادگیری Advanced Malware Analysis Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل USB Drop Attack
شرکت:
کورس یادگیری کامل USB Drop Attack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Intro to Malware Analysis and Reverse Engineering
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Intro to Malware Analysis and Reverse Engineering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Incident Response and Advanced Forensics
شرکت:
کورس یادگیری کامل Incident Response and Advanced Forensics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری نکات و ترفندهای NMAP
شرکت:
کورس یادگیری نکات و ترفندهای NMAP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹