وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cloud Computing: Understanding Networking

سرفصل های دوره

Understanding the ins and outs of networking—how it works, how it interacts with your existing enterprise network, and how to work with different networking services—is crucial. In this course, explore the fundamentals of cloud networking. Instructor David Linthicum begins with the basics of networking, including the basics of public, private, hybrid, and multicloud architectures. David includes coverage of network services like DNS, DHCP, VPN, and VPC. He covers the important concepts of network security, monitoring, and troubleshooting. Plus, learn about interconnectivity between cloud environments. David also examines some networking aspects specific to the top three cloud platforms: AWS, Azure, and Google Cloud.


01 - Introduction
 • 01 - Welcome

 • 02 - 1. Introduction to Cloud Computing Networking
 • 01 - Cloud computing basics
 • 02 - Understanding cloud deployment models
 • 03 - The important role of cloud networking

 • 03 - 2. Virtual Networks in the Cloud
 • 01 - Understanding virtual networks and their purpose
 • 02 - Creating and configuring virtual networks
 • 03 - Addressing and subnetting in the cloud

 • 04 - 3. Cloud-Based Network Services
 • 01 - Cloud-based network services DNS, DHCP, and VPN
 • 02 - Setting up and managing DNS in the cloud
 • 03 - Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
 • 04 - Configuring and managing VPN connections in the cloud
 • 05 - Configuring and managing VPC (virtual private cloud)

 • 05 - 4. Network Security in the Cloud
 • 01 - Cloud security and its challenges
 • 02 - Implementing network security measures in the cloud
 • 03 - Configuring network access control policies and rules
 • 04 - Security services Web app firewalls and DDoS protection

 • 06 - 5. Interconnecting Cloud Networks
 • 01 - Establishing connectivity between cloud environments
 • 02 - Configuring VPNs for secure inter-cloud communication
 • 03 - Interconnecting virtual networks within a cloud provider
 • 04 - Integrating networks (hybrid and multicloud)

 • 07 - 6. Network Monitoring and Troubleshooting
 • 01 - Network monitoring tools and techniques
 • 02 - Configuring network monitoring services in the cloud
 • 03 - Analyzing network traffic and troubleshooting issues
 • 04 - Logging and analytics services

 • 08 - Conclusion
 • 01 - Learning more about cloud networking
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36704
  حجم: 84 مگابایت
  مدت زمان: 50 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید