وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Classical Guitar Course for Adults Level 4

سرفصل های دوره

Comprehensive Guide for Classical Guitar Beginners


1. Introduction
 • 1. Introduction to Level 4

 • 2. Music Theory, New Terms and Symbols
 • 1. Intro
 • 2. Double dotted Quarter note
 • 3. Triplets
 • 4. Syncopation
 • 5. Swing Rhythm
 • 6. Tone Colors
 • 7. Minor melodic scale
 • 8. Campanella
 • 9. Muting

 • 3. Scales and Arpeggios
 • 1.1 Scales and arpeggios level 4 - Full Score.pdf
 • 1. A bit about playing and practicing scales and arpeggios
 • 2. Scale C major 2 Octaves
 • 3. Scale A minor harmonic 2 Octaves
 • 4. Scale A minor melodic 2 Octaves
 • 5. Scale F Major 2 Octaves
 • 6. Chromatic Scale starting on G
 • 7. C major arpeggio
 • 8. A minor arpeggio
 • 9. F major arpeggio

 • 4. Valentin Spasov Etude No. 4
 • 1.1 Etude No. 4 Valentin Spasov.pdf
 • 1. Etude No. 4 Valentin Spasov - demonstration
 • 2.1 Etude No. 4 Technical exercises.pdf
 • 2. Technical Exercise 1
 • 3. Technical Exercise 2
 • 4. Technical Exercise 3
 • 5. Technical Exercise 4
 • 6. Technical Exercise 5
 • 7. Putting the Etude together part 1
 • 8. Putting the etude together part 2

 • 5. Melancholia Valentin Spasov
 • 1. Melancholia Demo
 • 2.1 Melancholia Valentin Spasov Score.pdf
 • 2. Melancholia part 1
 • 3. Melancholia part 2
 • 4. Melancholia part 3

 • 6. Johan Kaspar Mertz No. 9 Romanze
 • 1.1 J K Mert Romanze Full Score.pdf
 • 1. J. K. Mertz No. 9 Romanze - Demo
 • 2.1 Triplets Exercise.pdf
 • 2. Triplet exercise
 • 3. J. K. Mertz No. 9 Romanze - part 1
 • 4. J. K. Mertz No. 9 Romanze - part 2
 • 5. J. K. Mertz No. 9 Romanze - part 3

 • 7. Johan Kaspar Mertz Study No. 13
 • 1. J. K. Mertz Study No. 13 Tempo di Marcia Demo
 • 2.1 J K Mertz Study No 13 score.pdf
 • 2. J.K. Mertz Study no. 13 Part 1
 • 3. J.K. Mertz Study no. 13 Part 2
 • 4. J.K. Mertz Study no. 13 Part 3

 • 8. Valentin Spasov Blue Pearl
 • 1.1 Blue Pearl Valentin Spasov Guitar Reflections.pdf
 • 1. Blue Pearl demo
 • 2.1 Swing and Syncopation Exercise.pdf
 • 2. Swing and Syncopation Exercise
 • 3.1 Blue Pearl.pdf
 • 3. Blue Pearl Part 1
 • 4. Blue Pearl Part 1 swing
 • 5. Blue Pearl Part 2
 • 6. Blue Pearl Part 3

 • 9. That is not the end
 • 1. Congratulations
 • 2.1 CGCA Level 4 Supplementary pieces.pdf
 • 2. Additional pieces.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17388
  حجم: 1439 مگابایت
  مدت زمان: 267 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید