وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco ISE 3.0 Video Bundle

سرفصل های دوره
 • SEC0325 - ISE 3.0 Deployment Type and Sizing
 • SEC0326 - ISE 3.0 VMware Installation and Licensing-Part-1
 • SEC0326 - ISE 3.0 VMware Installation and Licensing-Part-2
 • SEC0326 - ISE 3.0 VMware Installation and Licensing-Part-3
 • SEC0327 - ISE 3.0 Web Interface and Basic Setup-Part-1
 • SEC0327 - ISE 3.0 Web Interface and Basic Setup-Part-2
 • SEC0327 - ISE 3.0 Web Interface and Basic Setup-Part-3
 • SEC0328 - ISE 3.0 Certificate and Node Registration-Part-1
 • SEC0328 - ISE 3.0 Certificate and Node Registration-Part-2
 • SEC0329 - ISE 3.0 Internal CA and pxGrid-Part-1
 • SEC0329 - ISE 3.0 Internal CA and pxGrid-Part-2
 • SEC0329 - ISE 3.0 Internal CA and pxGrid-Part-3
 • SEC0330 - ISE 3.0 Wired 802.1X Switch Config-Part-1
 • SEC0330 - ISE 3.0 Wired 802.1X Switch Config-Part-2
 • SEC0331 - ISE 3.0 Device Profiling and MAB-Part-1
 • SEC0331 - ISE 3.0 Device Profiling and MAB-Part-2
 • SEC0331 - ISE 3.0 Device Profiling and MAB-Part-3
 • SEC0331 - ISE 3.0 Device Profiling and MAB-Part-4
 • SEC0331 - ISE 3.0 Device Profiling and MAB-Part-5
 • SEC0332 - ISE 3.0 Wired 802.1X with EAP-TLS and PEAP-Part-1
 • SEC0332 - ISE 3.0 Wired 802.1X with EAP-TLS and PEAP-Part-2
 • SEC0332 - ISE 3.0 Wired 802.1X with EAP-TLS and PEAP-Part-3
 • SEC0333 - ISE 3.0 Wireless 802.1X with EAP-TLS and PEAP-Part-1
 • SEC0333 - ISE 3.0 Wireless 802.1X with EAP-TLS and PEAP-Part-2
 • SEC0334 - ISE 3.0 EAP Chaining with Cisco NAM and TEAP-Part-1
 • SEC0334 - ISE 3.0 EAP Chaining with Cisco NAM and TEAP-Part-2
 • SEC0334 - ISE 3.0 EAP Chaining with Cisco NAM and TEAP-Part-3
 • SEC0335 - ISE 3.0 AnyConnect VPN RADIUS Authentication-Part-1
 • SEC0335 - ISE 3.0 AnyConnect VPN RADIUS Authentication-Part-2
 • SEC0335 - ISE 3.0 AnyConnect VPN RADIUS Authentication-Part-3
 • SEC0336 - ISE 3.0 Posture Assessment (Wired)-Part-1
 • SEC0336 - ISE 3.0 Posture Assessment (Wired)-Part-2
 • SEC0336 - ISE 3.0 Posture Assessment (Wired)-Part-3
 • SEC0337 - ISE 3.0 Posture Assessment (Wireless and VPN)-Part-1
 • SEC0337 - ISE 3.0 Posture Assessment (Wireless and VPN)-Part-2
 • SEC0338 - ISE 3.0 BYOD Wired Onboarding-Part-1
 • SEC0338 - ISE 3.0 BYOD Wired Onboarding-Part-2
 • SEC0338 - ISE 3.0 BYOD Wired Onboarding-Part-3
 • SEC0339 - ISE 3.0 BYOD Wireless Onboarding (Single SSID Dual SSID)-Part-1
 • SEC0339 - ISE 3.0 BYOD Wireless Onboarding (Single SSID Dual SSID)-Part-2
 • SEC0339 - ISE 3.0 BYOD Wireless Onboarding (Single SSID Dual SSID)-Part-3
 • SEC0339 - ISE 3.0 BYOD Wireless Onboarding (Single SSID Dual SSID)-Part-4
 • SEC0340 - ISE 3.0 BYOD Intune MDM Integration-Part-1
 • SEC0340 - ISE 3.0 BYOD Intune MDM Integration-Part-2
 • SEC0340 - ISE 3.0 BYOD Intune MDM Integration-Part-3
 • SEC0340 - ISE 3.0 BYOD Intune MDM Integration-Part-4
 • SEC0341 - ISE 3.0 Guest Access with Hotspot-Part-1
 • SEC0341 - ISE 3.0 Guest Access with Hotspot-Part-2
 • SEC0342 - ISE 3.0 Guest Access with Sponsored Guest-Part-1
 • SEC0342 - ISE 3.0 Guest Access with Sponsored Guest-Part-2
 • SEC0342 - ISE 3.0 Guest Access with Sponsored Guest-Part-3
 • SEC0343 - ISE 3.0 Guest Access with Self-Registration-Part-1
 • SEC0343 - ISE 3.0 Guest Access with Self-Registration-Part-2
 • SEC0343 - ISE 3.0 Guest Access with Self-Registration-Part-3
 • SEC0344 - ISE 3.0 Guest Access with Social Login-Part-1
 • SEC0344 - ISE 3.0 Guest Access with Social Login-Part-2
 • SEC0345 - ISE 3.0 TACACS+ Device Admin with Shell Profile-Part-1
 • SEC0345 - ISE 3.0 TACACS+ Device Admin with Shell Profile-Part-2
 • SEC0346 - ISE 3.0 TACACS Device Admin with Command Authorization-Part-1
 • SEC0346 - ISE 3.0 TACACS Device Admin with Command Authorization-Part-2
 • SEC0347 - ISE 3.0 Administration Login
 • SEC0348 - ISE 3.0 Programmability-Part-1
 • SEC0348 - ISE 3.0 Programmability-Part-2
 • SEC0348 - ISE 3.0 Programmability-Part-3
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 20259
  حجم: 43203 مگابایت
  مدت زمان: 1234 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید