وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-1/2

سرفصل های دوره

Learn Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 with Step by Step Lab Workbook

 • 001 Lecture-01Introduction to Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • 002 Lecture-02Understanding Cisco Identity Services Engine Use Cases
 • 003 Lecture-03Install and Configure Cisco ISE on VMware Workstation
 • 004 Lecture-04Install and Configure Cisco ISE on EVE-NG Simulation
 • 005 Lecture-05Install and Configure Cisco ISE on VMware ESXI Server
 • 006 Lecture-06Cisco Identity Services Engine (ISE) CLI Commands
 • 007 Lecture-07Configure Cisco Identity Services Engine ISE Topology
 • 008 Lecture-08Install and Configure Active Directory & Create Users
 • 009 Lecture-09Install and Configure Domain Name System & Create hosts
 • 010 Lecture-10Install and Configure DHCP Server and Create Four Scopes
 • 011 Lecture-11Install, Configure and Verify Network Time Protocol NTP
 • 012 Lecture-12Install, Configure & Verify Certificate Authority Server
 • 013 Lecture-13Install, Configure & Verify File Transfer Protocol Server
 • 014 Lecture-14Configure, Test, and Verify Cisco Switches (SW1 and SW2)
 • 015 Lecture-15Configure, Test and Verify Edge Router and DNS Forwarder
 • 016 Lecture-16Configure two Cisco Identity Services Engine (ISE) Nodes
 • 017 Lecture-17Configure and Verify Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
 • 018 Lecture-18Cisco Identity Services Engine(ISE) Dashboard Walk-Through
 • 019 Lecture-19Cisco Identity Services Engine(ISE) Basic Terminologies
 • 020 Lecture-20Cisco Identity Services Engine(ISE) Four Personas Theory
 • 021 Lecture-21Cisco Identity Services Engine(ISE) Old and New Licenses
 • 022 Lecture-22Introduction to Certificate Management in Cisco ISE
 • 023 Lecture-23Cisco Identity Services Engine Certificate Configuration
 • 024 Lecture-24Introduction to ISE Integration with Active Directory
 • 025 Lecture-25Configure and Verify ISE Integration with Microsoft AD
 • 026 Lecture-26Introduction to Identity Services Engine Deployment Models
 • 027 Lecture-27Configure and Verify Cisco ISE High availability Deployment
 • 028 Lecture-28Introduction, Configure & Verify FTP Repository in Cisco ISE
 • 029 Lecture-29Install & Verify Patches in Cisco Identity Services Engine
 • 030 Lecture-30Introduction to Backup & Restore and Types of Backup in ISE
 • 031 Lecture-31Configure and Verify two Types of Backup in Cisco ISE Lab
 • 032 Lecture-32Configure and Verify Restore the Backup in Cisco ISE Lab
 • 033 Lecture-33Export and Import Cisco ISE Certificates Through GUI & CLI
 • 034 Lecture-34Upgrade Cisco ISE Version 2.7 to Cisco ISE new Version 3
 • 035 Lecture-35Introduction to Cisco ISE Administration and Admin Access
 • 036 Lecture-36Integrate Active Directory Groups for ISE Administration
 • 037 Lecture-37Join Microsoft Windows 10 to Active Directory (AD) Domain
 • 038 Lecture-38Introduction and Theory of IEEE 802.1X (Dot1x) Wired in ISE
 • 039 Lecture-39Introduction and Theory of IEEE 802.1X (Dot1x) Components
 • 040 Lecture-40Introduction and Theory of IEEE 802.1X (Dot1x) Port States
 • 041 Lecture-41Introduction and Theory of IEEE 802.1X (Dot1x) two Phasing
 • 042 Lecture-42Introduction and Theory of IEEE 802.1X (Dot1x) Four Modes
 • 043 Lecture-43Configure and Verify Cisco ISE IEEE 802.1X (Dot1x) Wired Lab
 • 044 Lecture-44Introduction and Theory of Downloadable Access List (DACL)
 • 045 Lecture-45Configure and Verify Downloadable Access List (DACL) Lab
 • 046 Lecture-46Introduction of Dynamic Virtual Local Area Networks (VLAN)
 • 047 Lecture-47Configure & Verify Dynamic Virtual Local Area Networks Lab
 • 048 Lecture-48Introduction to Certificate-Based Authentication User & PC Lab
 • 049 Lecture-49Create User and Computer Certificate Templates in CA Server
 • 050 Lecture-50Create User and Computer Group Policy in Windows Server Lab
 • 051 Lecture-51Create IEEE 802.1X (Dot1x) Client Group Policy in Win Server
 • 052 Lecture-52Configure and Verify Certificate Based Authentication Lab
 • 053 Lecture-53Introduction to Media Access Control Authentication Bypass MAB
 • 054 Lecture-54Configure Media Access Control Authentication Bypass MAB Lab
 • 055 Lecture-55Introduction & Theory of EasyConnect Passive ID in Cisco ISE
 • 056 Lecture-56Configure and Verify in Cisco ISE EasyConnect Passive ID Lab
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7798
  حجم: 62506 مگابایت
  مدت زمان: 979 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید