وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco CCNA (200-301) 2022

سرفصل های دوره
 • 1. Course Overview
 • 2. Identifying Network Component Roles
 • 3. Getting Started with the Cisco CLI
 • 4. Introducing the Cisco DNA Center
 • 5. Introducing the Cisco DNA Center
 • 6. Identifying Different Network Types
 • 7. Reviewing Network Topology Design Characteristics
 • 8. Describing Physical Network Cabling
 • 9. Describing PoE Concepts and Contexts
 • 10. Identifying Common Interface and Cable Issues
 • 11. Comparing TCP and UDP Protocols
 • 12. Reviewing IPv4 Addressing
 • 13. Configuring IPv4 Addresses on Network Devices
 • 14. Learning Basic Subnetting Concepts
 • 15. Performing Class C IPv4 Subnetting
 • 16. Performing Class B IPv4 Subnetting
 • 17. Applying IPv4 Subnetting
 • 18. Reviewing IPv6 Addressing
 • 19. Describing IPv6 Unicast Type Addresses
 • 20. Describing IPv6 Anycast, Multicast, and EUI 64
 • 21. Configuring IPv6 Addresses on Network Devices
 • 22. Reviewing Virtualization Concepts
 • 23. Reviewing Wireless Configuration Choices
 • 24. Learning Switch Functionality
 • 25. Configuring and Verifying VLANs
 • 26. Configuring and Verifying Interswitch Connectivity
 • 27. Describing Layer 2 Loop Prevention
 • 28. Describing Spanning Tree Protocol
 • 29. Spanning Tree Protocol Example
 • 30. Configuring and Verifying Layer 2 Discovery
 • 31. Configuring and Verifying EtherChannel
 • 32. Reviewing Cisco Wireless Components
 • 33. Characterizing Wireless Security
 • 34. Configuring Cisco WLAN Management
 • 35. Configuring and Verifying DHCP Snooping and DAI
 • 36. Configuring and Verifying Port Security
 • 37. Identifying Routing Components
 • 38. Interpreting Routing Table Information
 • 39. Reviewing Packet Forwarding
 • 40. Determing Routing Decisions
 • 41. Configuring Static Routing for IPv4
 • 42. Configuring Static Routing for IPv6
 • 43. Reviewing Dynamic Routing Protocols
 • 44. Introducing Single Area OSPFv2
 • 45. Configuring and Verifying Single Area OSPFv2
 • 46. Configuring and Verifying FHRPs
 • 47. Configuring and Verifying Standard ACLs
 • 48. Configuring and Verifying Extended ACLs
 • 49. Configuring and Verifying Named ACLs
 • 50. Introducing Network Address Translation
 • 51. Configuring and Verifying NAT
 • 52. Configuring and Verifying NTP
 • 53. Configuring and Verifying DHCP and DNS
 • 54. Identifying the Function of SNMP
 • 55. Identifying Syslog Message Features
 • 56. Identifying Per-Hop Behavior for QoS
 • 57. Configuring Secured Remote Access
 • 58. Transferring Files using FTP or TFTP
 • 59. Defining Key Security Concepts
 • 60. Identifying Security Awareness Program Elements
 • 61. Identifying Password Policy Elements
 • 62. Identifying AAA Security Elements
 • 63. Differentiating VPN Types
 • 64. Describing Network Management Automation
 • 65. Identifying SDN Architecture Concepts
 • 66. Identifying Campus Device Mgmt. Methods
 • 67. Characterizing REST-based APIs
 • 68. Identifying Configuration Management Methods
 • 69. Interpreting JSON Encoded Data
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 35973
  حجم: 43538 مگابایت
  مدت زمان: 1213 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید