وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco 9800 WLC (Basic) Video Bundle

سرفصل های دوره
 • WL0040 - 9800 WLC Introduction
 • WL0041 - 9800 WLC Cloud ESXi Installation-Part-1
 • WL0041 - 9800 WLC Cloud ESXi Installation-Part-2
 • WL0041 - 9800 WLC Cloud ESXi Installation-Part-3
 • WL0042 - 9800 WLC Cloud AWS Installation
 • WL0043 - 9800 WLC License and Certificate Install
 • WL0044 - 9800 WLC Introduction to Web Interface-Part-1
 • WL0044 - 9800 WLC Introduction to Web Interface-Part-2
 • WL0044 - 9800 WLC Introduction to Web Interface-Part-3
 • WL0045 - 9800 WLC Configuration Fundamental-Part-1
 • WL0045 - 9800 WLC Configuration Fundamental-Part-2
 • WL0046 - 9800 WLC Access Point Registration-Part-1
 • WL0046 - 9800 WLC Access Point Registration-Part-2
 • WL0046 - 9800 WLC Access Point Registration-Part-3
 • WL0047 - 9800 WLC Access Point Authentication-Part-1
 • WL0047 - 9800 WLC Access Point Authentication-Part-2
 • WL0047 - 9800 WLC Access Point Authentication-Part-3
 • WL0048 - 9800 WLC Access Point Basic Configuration-Part-1
 • WL0048 - 9800 WLC Access Point Basic Configuration-Part-2
 • WL0049 - 9800 WLC Interface Type and Redundancy-Part-1
 • WL0049 - 9800 WLC Interface Type and Redundancy-Part-2
 • WL0049 - 9800 WLC Interface Type and Redundancy-Part-3
 • WL0050 - 9800 WLC WLAN SSID Configuration-Part-1
 • WL0050 - 9800 WLC WLAN SSID Configuration-Part-2
 • WL0051 - 9800 WLC Access Point Sniffer Mode-Part-1
 • WL0051 - 9800 WLC Access Point Sniffer Mode-Part-2
 • WL0052 - 9800 WLC DHCP-Part-1
 • WL0052 - 9800 WLC DHCP-Part-2
 • WL0053 - 9800 WLC L2 Security MAC Filtering-Part-1
 • WL0053 - 9800 WLC L2 Security MAC Filtering-Part-2
 • WL0054 - 9800 WLC L2 Security WPA2 and 802.1X-Part-2
 • WL0054 - 9800 WLC L2 Security WPA2 and 8021X-Part-1
 • WL0055 - 9800 WLC L2 Security MPSK and iPSK-Part-1
 • WL0055 - 9800 WLC L2 Security MPSK and iPSK-Part-2
 • WL0055 - 9800 WLC L2 Security MPSK and iPSK-Part-3
 • WL0056 - 9800 WLC L2 Security WPA3-Part-1
 • WL0056 - 9800 WLC L2 Security WPA3-Part-2
 • WL0056 - 9800 WLC L2 Security WPA3-Part-3
 • WL0057 - 9800 WLC L2 Security Local EAP-Part-1
 • WL0057 - 9800 WLC L2 Security Local EAP-Part-2
 • WL0058 - 9800 WLC L3 Security Local Web Auth Portal-Part-1
 • WL0058 - 9800 WLC L3 Security Local Web Auth Portal-Part-2
 • WL0058 - 9800 WLC L3 Security Local Web Auth Portal-Part-3
 • WL0059 - 9800 WLC L3 Security Local Web Auth User-Part-1
 • WL0059 - 9800 WLC L3 Security Local Web Auth User-Part-2
 • WL0060 - 9800 WLC L3 Security Web Consent and Redirect-Part-1
 • WL0060 - 9800 WLC L3 Security Web Consent and Redirect-Part-2
 • WL0061 - 9800 WLC L3 Security Web Portal Customization-Part-1
 • WL0061 - 9800 WLC L3 Security Web Portal Customization-Part-2
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 20258
  حجم: 34220 مگابایت
  مدت زمان: 828 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید