وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT with React JS – Build Apps using ChatGPT API

سرفصل های دوره

Master ChatGPT AI by developing applications in React & Node (MERN) using ChatGPT with OpenAI API. [4 projects included]


1 - Unlock the Power of ChatGPT Learn the Language Model and Earn Money
 • 1 - Course Preview
 • 2 - Unlock the Power of Language Processing
 • 3 - Stay Ahead of the Game in Web Development and SEO
 • 4 - Take Your ChatGPT Skills to the Next Level

 • 2 - RealWorld ChatGPT Applications Resumes Interviews and More
 • 5 - Writing Resumes and Cover Letters Stand Out in the Job Market
 • 6 - Preparing for Interviews Ace the Interview with ChatGPT
 • 7 - Writing Video Scripts Create Engaging Content with ChatGPT
 • 8 - Realtor Listing Description Boost Your Business with ChatGPT
 • 9 - Create Code without Experience Unleash Your Coding Potential
 • 10 - Coding Translation Speak Multiple Programming Languages
 • 11 - Build Beautiful Websites with ChatGPT
 • 12 - Enhance Your Web Development Skills
 • 13 - Build Robust Applications with ChatGPT
 • 14 - Test your code with ease
 • 15 - Streamline your report writing process
 • 16 - Create Intelligent Chatbots with ChatGPT

 • 3 - Monetizing ChatGPT Turn Your Skills into Income
 • 17 - Boost Your Business with ChatGPT
 • 18 - Help Businesses Rank Higher in Search Engines
 • 19 - YouTube SEO Optimize Your Videos for Maximum Views
 • 20 - Language Translation Services Expand Your Reach Globally
 • 21 - SaaS Products Create Your Own Software

 • 4 - Creating SEO Optimized Articles with ChatGPT Boost Your Traffic
 • 22 - Creating SEO Optimized Articles with ChatGPT Boost Your Traffic

 • 5 - Unlocking the Power of OpenAI API A Beginners Guide to ChatGPT
 • 23 - Unlocking the Power of OpenAI API A Beginners Guide to ChatGPT

 • 6 - RealWorld Coding Projects with ChatGPT Build Applications from scratch
 • 24 - Building Applications with ChatGPT Setting up React and NodeJS Projects
 • 25 - Develop website to create SEO Optimized Articles Boost Your Traffic
 • 26 - Develop website to convert Coding Languages Speak multiple languages
 • 27 - Develop website for Writing Emails with ChatGPT Streamline your email writing
 • 28 - Develop website to translate Languages with ChatGPT

 • 7 - Conclusion and next steps for mastering the use of ChatGPT
 • 29 - Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7932
  حجم: 2314 مگابایت
  مدت زمان: 216 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید