در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Change Management for Projects

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

For a change initiative to succeed, project managers must effectively support those affected by the change during the project. In this course, instructor Claudine Peet discusses the importance of planning change management activities for a project, sharing tips and techniques that can help you confidently approach the people side of project management. Claudine goes over change management roles and activities in the project management lifecycle, as well as techniques for grappling with the effects of change on individuals. She details what type of resistance to look out for and how to tackle it effectively; how to train people with different learning styles; how to plan change communications; how to deal with team members who lack motivation; and more.


01 - Introduction
 • 01 - People are the key to change

 • 02 - 1. Overview
 • 01 - Change management roles
 • 02 - Change management in the project lifecycle

 • 03 - 2. Individuals and Change
 • 01 - Effects of change on individuals
 • 02 - How to deal with shock
 • 03 - How to deal with denial
 • 04 - How to deal with anger and blame
 • 05 - How to deal with bargaining
 • 06 - How to deal with confusion and depression
 • 07 - How to deal with acceptance and problem-solving

 • 04 - 3. Individuals and Resistance
 • 01 - Plan for resistance
 • 02 - How to deal with jobskills resistance
 • 03 - How to deal with statuspersonal resistance
 • 04 - How to deal with operational resistance

 • 05 - 4. Individuals and Learning
 • 01 - Plan learning needs
 • 02 - How to apply Kolbs learning styles

 • 06 - 5. Stakeholder Engagement
 • 01 - Engaging stakeholders
 • 02 - Planning change communications

 • 07 - 6. Concept Stage
 • 01 - Drivers for change
 • 02 - Plan the project approach
 • 03 - Factors that influence change

 • 08 - 7. Definition Stage Workshops
 • 01 - Change management facilitation
 • 02 - What to do when a workshop goes off course
 • 03 - How to deal with conflict between attendees
 • 04 - How to deal with an attendee who has not accepted change
 • 05 - Plan readiness for change

 • 09 - 8. Definition Stage Negotiation and Team Building
 • 01 - Negotiation skills
 • 02 - Building a project team
 • 03 - How to deal with the forming stage
 • 04 - How to deal with the storming stage
 • 05 - How to deal with the norming stage
 • 06 - How to deal with the performing stage

 • 10 - 9. Development and Delivery Stage
 • 01 - Motivating people
 • 02 - Dealing with a demotivated team member
 • 03 - Dealing with a demotivated team
 • 04 - Reporting and communication

 • 11 - 10. Embedding Stage
 • 01 - Deliver outputs
 • 02 - Disbanding project team

 • 12 - Conclusion
 • 01 - Next steps