وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Business A-Z with ChatGPT: PRO Secrets to Save Money & Time

سرفصل های دوره

Unlock Your Business's Full Potential with ChatGPT: Learn How to Automate Tasks, Maximize Efficiency & Minimize Costs


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - What is ChatGPT
 • 3 - What You Will Learn

 • 2 - Starting the Business
 • 4 - Brainstorming w ChatGPT Your Business Coach
 • 5 - Business Softwares w ChatGPT Your New Tech Guy
 • 6 - Product Creation w ChatGPT Research and Get Help in Design Manufacturing
 • 7 - Documents w ChatGPT Documents in Minutes
 • 8 - Website Creation w ChatGPT Unleashing the Power of AIAssisted Design

 • 3 - Marketing Sales
 • 9 - Marketing w ChatGPT Streamlining Campaign Creation
 • 10 - Sales Page w ChatGPT Optimizing for Conversions
 • 11 - Product Description w ChatGPT Writing Convincing Product Descriptions
 • 12 - SEO w ChatGPT Unlocking Your Rankings Potential
 • 13 - Find Clients w ChatGPT Simplifying Networking

 • 4 - Content Creation
 • 14 - Emails w ChatGPT Automating Emails
 • 15 - Writing w ChatGPT Generating Quality Content
 • 16 - Social Media w ChatGPT Elevating Your Social Media Game
 • 17 - Videos w ChatGPT Creating High Impact Videos
 • 18 - Presentations w ChatGPT Mastering Slides Creation
 • 19 - Reading w ChatGPT Optimizing for Learning

 • 5 - Working With People
 • 20 - Recruiting w ChatGPT Quickly Screen Candidates
 • 21 - Customer Support w ChatGPT Increase Customer Satisfaction

 • 6 - Miscellaneous
 • 22 - Translations w ChatGPT Translate in Multiple Languages

 • 7 - Conclusion
 • 23 - Final Words
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7780
  حجم: 1349 مگابایت
  مدت زمان: 165 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید