وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build Real Website from Scratch using HTML5 and CSS3

سرفصل های دوره

Make Real World Responsive Websites with HTML5 & CSS3 and Become a Web Developer in 2023!


1 - Introduction
 • 1 - Installing Brackets on Windows
 • 2 - Installing Brackets on Mac

 • 2 - Learn HTML5 from Scratch
 • 3 - Creating and Saving Your First Page
 • 4 - Autopsy of An HTML Page
 • 5 - DOCTYPE Declaration
 • 6 - Understanding The Head Section
 • 7 - The Body Tag and Other Elements
 • 8 - HTML Content Models
 • 9 - Headings
 • 10 - Paragraphs
 • 11 - Style Attribute in HTML
 • 12 - Formatting Elements in HTML
 • 13 - Adding Images in HTML
 • 14 - Adding Links in HTML
 • 15 - Adding Lists in HTML
 • 16 - Building a Good Structure in HTML

 • 3 - Learn CSS3
 • 17 - What is CSS
 • 18 - Default Browser Style
 • 19 - CSS Syntax
 • 20 - Practicing Selectors Video Exercise
 • 21 - Color Values RGB HEX and Keywords
 • 22 - Typography in CSS
 • 23 - Block Vs Inline Display
 • 24 - Box Model in CSS
 • 25 - Practicing Margins Width and MaxWidth
 • 26 - Floats in CSS With Practice
 • 27 - Box Model Fix With Practice
 • 28 - Positioning in CSS
 • 29 - Debugging and Resetting CSS Files
 • 30 - The Background Property
 • 31 - Adding Gradients and Transparency to Images
 • 32 - Learning SVG with Practice
 • 33 - CSS3 Transition Property
 • 34 - Button Links in CSS
 • 35 - Keyframes and Animation

 • 4 - Project Create a Resume Template Website
 • 36 - Introduction to The Resume Template Development
 • 37 - Creating the Portfolio Structure
 • 38 - Adding CSS Part 1
 • 39 - Adding CSS Part 2
 • 40 - Adding CSS Part 3
 • 41 - Bonus Full Stack Web Developer Course 2018.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 8094
  حجم: 3196 مگابایت
  مدت زمان: 416 دقیقه
  تاریخ انتشار: 23 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید