وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build ChatGPT App in Flutter using OpenAI API

سرفصل های دوره

Build ChatGPT/ChatBot App in Flutter using OpenAI Rest API


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 1 - resources.zip
 • 2 - 2 App demonstration
 • 3 - Social Media and mustwatch tutorials for prerequisites.html
 • 4 - Source code on Github.html
 • 5 - Source code on github detailed
 • 6 - MUST WATCH TRICKS AND TIPS

 • 2 - App Setup Implement the UI Code
 • 7 - Important NOTE
 • 8 - Add the required packages
 • 9 - Setting up the application
 • 9 - code to this lecture on github.zip
 • 9 - setting-up-the-app.zip
 • 10 - 3.StartBuildingTheChatScreen.zip
 • 10 - Start building the chat screen
 • 10 - code to this lecture on github.zip
 • 11 - 4.BuildTheChatWidget.zip
 • 11 - Build the chat widget
 • 11 - code to this lecture on github.zip
 • 12 - 5.modalBottomSheet.zip
 • 12 - Implement the modal bottom sheet
 • 13 - 6.DropDownBTN.zip
 • 13 - Create the dropDownButton and optimize the previous code
 • 13 - code for this lecture on github.zip

 • 3 - Rest API And State Management using Provider
 • 14 - API LINK.txt
 • 14 - Explain the API documentation and test it using Postman
 • 15 - 7.1API-GetModels.zip
 • 15 - Write a Function to get the model repsonse
 • 15 - code for this lecture on github.zip
 • 16 - 7.2.APIgetModelsClassErrorHandling.zip
 • 16 - Implement the Models model classenhance the previous function Errors Handling
 • 16 - code for this lecture on github.zip
 • 17 - 7.3-Display-models.zip
 • 17 - Start displaying the all Models using FutureBuilder
 • 17 - code for this lecture on github.zip
 • 18 - 7.4-ModelsProvider.zip
 • 18 - Implement the Models provider
 • 18 - code for this lecture on github.zip
 • 19 - 7.5-ChatModelANDSendMessages.zip
 • 19 - Implement the chats model and allow the user to send a message
 • 19 - code for this lecture on github.zip
 • 20 - 7.6.DisplayChat.zip
 • 20 - Start displaying the sentreceived chats on screen
 • 20 - code for this lecture on github.zip
 • 21 - 8.ScrollListToEnd.zip
 • 21 - Scroll the chat List to the end
 • 21 - code for this lecture on github.zip
 • 22 - Animate the bot response like chatGPT
 • 23 - 9.chatProvider.zip
 • 23 - Implement the Chat Provider
 • 23 - code for this lecture on github.zip
 • 24 - 10.Show-errors.zip
 • 24 - Show the error and not allow the user to send an empty message
 • 24 - code for this lecture on github.zip

 • 4 - Extra
 • 25 - Change the app launcher icon
 • 26 - Native splash screen
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7776
  حجم: 1622 مگابایت
  مدت زمان: 150 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید