در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Blending Project Management Methods

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Many organizations are shifting to agile frameworks, while continuing with traditional project management methods like waterfall. Luckily, agile and waterfall aren’t mutually exclusive. You can use both methodologies, blending them to achieve the best results for your projects. This course compares and contrasts the two frameworks, so that leaders and project managers can choose the right approach for their teams. Kelly OConnell reviews the basics of waterfall and agile (including scrum and Kanban), covering their life cycles, strengths, weaknesses, and constraints. She then explains how to select your framework and measure team progress, so you can see how your choice impacts overall performance. Plus, learn how to conduct program and portfolio reporting when you are running blended, interdependent projects.


01 - Introduction
 • 01 - Choosing a project management method
 • 02 - What you should know

 • 02 - 1. Method Overviews
 • 01 - Waterfall project life-cycle
 • 02 - Agile life-cycle

 • 03 - 2. Waterfall Strengths
 • 01 - Waterfall and the triple constraint
 • 02 - Constraint management
 • 03 - Weaknesses of defined processes

 • 04 - 3. Agile Strengths
 • 01 - Agile and the triple constraint
 • 02 - Agile constraint management
 • 03 - Weaknesses of empirical processes

 • 05 - 4. Selecting Your Framework
 • 01 - Complicated or complex
 • 02 - Decision-making framework
 • 03 - Choosing within Agile

 • 06 - 5. Measuring Team Progress
 • 01 - Waterfall team progress
 • 02 - Agile team progress

 • 07 - 6. Measuring Progress
 • 01 - Blended measurement

 • 08 - Conclusion
 • 01 - Next steps