وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

BIM: Sustainable Design and Green Buildings

سرفصل های دوره

Many existing buildings are not energy efficient, resulting in high maintenance costs to the owners and end users and negative environmental impacts. The building industry can deliver energy-efficient buildings through sustainable design approaches right from the conceptual design stage of buildings.

This course with instructor Onyema Udeze focuses on sustainable design techniques during the early design stages of buildings, and is tailored around Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) requirements. Onyema covers sustainability and green concepts in building design and explains the LEED rating system. He shows how to use Autodesk Revit and FormIt to create conceptual designs, perform solar and lighting analyses, configure energy settings and carry out conceptual analyses, and more.


01 - Introduction
 • 01 - A demand for green and sustainable buildings
 • 02 - What you need to know

 • 02 - 1. Sustainability and Green Buildings
 • 01 - What is sustainability
 • 02 - What is a green building
 • 03 - Overview of the LEED rating system
 • 04 - Sustainable design tools Buildings

 • 03 - 2. Conceptual Energy Modeling in FormIt and Revit
 • 01 - Adding location and levels in FormIt
 • 02 - Creating groups and layers in FormIt
 • 03 - FormIt and Revit interoperability
 • 04 - Creating mass forms in Revit

 • 04 - 3. Generating Conceptual Energy Analytical Models in FormIt and Revit
 • 01 - Generating insight in FormIt
 • 02 - Energy settings for conceptual energy analysis in Revit
 • 03 - Generating conceptual energy analytical models in Revit

 • 05 - 4. Conceptual Energy Analysis in Revit and Insight
 • 01 - Overview of the Insight dashboard
 • 02 - The 2030 Commitment
 • 03 - Review of Insight cards Construction and glazing
 • 04 - Optimize the Revit model Construction and glazing
 • 05 - Review of Insight cards Shading, lighting, and solar
 • 06 - Optimize the Revit model Shading, lighting, and solar
 • 07 - Review of Insight cards Other factors
 • 08 - Optimize the Revit model Other factors

 • 06 - 5. Schematic Energy Modeling and Systems Analysis in Revit
 • 01 - Modeling with Revits Building Maker tools
 • 02 - Modeling architectural elements in Revit
 • 03 - Preparing a mechanical model in Revit
 • 04 - Configuring energy and spaces settings in Revit
 • 05 - Creating and reviewing energy analytical models in Revit
 • 06 - Adding analytical systems and defining system zones in Revit
 • 07 - Performing systems analysis in Revit
 • 08 - Reviewing systems analysis reports in Revit

 • 07 - 6. Advanced Energy Analyses in FormIt, Revit, and Insight
 • 01 - Performing solar analysis in FormIt
 • 02 - Overview of Insight Solar Analysis with Revit
 • 03 - Performing Insight Solar Analysis with Revit
 • 04 - Customizing Insight Solar Analysis results in Revit
 • 05 - Overview of Insight Lighting Analysis with Revit
 • 06 - Performing Insight Lighting Analysis with Revit
 • 07 - Including artificial lights in Insight Lighting Analysis
 • 08 - Creating perspective illuminance renderings in Revit
 • 09 - Reviewing Insight Lighting Analysis with Revit
 • 10 - Starting a Carbon Analysis in Revit
 • 11 - Reviewing Carbon Analysis Results Insight Tech Preview

 • 08 - 7. Achieving Your LEED Targets
 • 01 - Bringing it all together Delivering green buildings
 • 02 - Another look into the LEED rating system
 • 03 - Convergence of green and smart buildings

 • 09 - Conclusion
 • 01 - Learning more about green building technology
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20462
  حجم: 1801 مگابایت
  مدت زمان: 290 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید