وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Backup and Disaster Recovery Administrator. Become an EXPERT

سرفصل های دوره

Equip yourself with the expertise to protect critical data and ensure uninterrupted operations


1 - Intro to Backups and DR
 • 1 - Introduction to Backup and Disaster Recovery
 • 2 - Backups-101.pdf
 • 2 - What Do We Mean By Backups and Why are they Important
 • 3 - Disaster Recovery and Business Continuity

 • 2 - Setting Up Backups
 • 4 - Backup Software
 • 4 - Backup-Software.pdf
 • 5 - Backup Media The Hardware
 • 5 - Backup-Tech.pdf
 • 5 - backup-media.zip
 • 6 - Backup Types Full Incremental Differential
 • 6 - Backup-Types.pdf
 • 7 - Snapshot Technology
 • 8 - Backup-Scheduling.pdf
 • 8 - What Systems to Backup Scheduling
 • 9 - Application Backups
 • 10 - Backing up the Cloud
 • 11 - Immutable Backups
 • 11 - Immutable-Backups.pdf
 • 12 - Backup Retention Periods
 • 12 - Retention-Periods.pdf
 • 13 - What About Other Tech Backups Switches Firewalls Configs

 • 3 - Backup Processes
 • 14 - 3-2-1.pdf
 • 14 - The 321 Rule
 • 15 - Onsite vs Offsite Backups
 • 16 - Backup Strategies for Business

 • 4 - Best Practices Dedup Monitoring Security and Testing
 • 17 - Backup-Verification-and-Recovery-Testing.pdf
 • 17 - Monitoring Verification and Recovery
 • 18 - Deduplication
 • 18 - Deduplication.pdf
 • 19 - Backup Security and Encryption
 • 19 - Backup-Security-and-Encryption.pdf

 • 5 - High Availability and Redundancy
 • 20 - Network Firewalls Switches
 • 21 - Server Physical and Virtual
 • 22 - Storage SAN and NAS
 • 23 - All about RAIDRAID is not a Backup

 • 6 - Disaster Recovery
 • 24 - Disaster-Recovery-Planning.pdf
 • 24 - The Disaster Recovery Plan
 • 25 - Backups vs Replication
 • 26 - Continuous Data Protection CDP
 • 27 - Disaster Recovery Tools Methods
 • 27 - Disaster-Recovery-Tools.pdf
 • 28 - Disaster Recovery Testing
 • 28 - Disaster-Recovery-Testing.pdf

 • 7 - Docs Policies and Compliance
 • 29 - Backup Documentation
 • 30 - Backup Diagrams
 • 31 - Data Retention Requirements and Policies

 • 8 - Whats Next
 • 32 - Whats Next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 16971
  حجم: 5191 مگابایت
  مدت زمان: 271 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید