وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Azure OpenAI in .NET

سرفصل های دوره

Explore the world of Azure OpenAI through the lens of a .NET developer. Join Robert Eichenseer—a senior services engineer at Microsoft—as he provides an overview of Azure OpenAI, demonstrating how to enrich existing application functionality with AI or use it to create brand-new .NET projects. Throughout the course, Robert includes hands-on challenges and demos that lend a real-world context to each lesson.


01 - Introduction
 • 01 - Modern AI projects in .NET

 • 02 - 1. Azure Cognitive Services and Recap
 • 01 - Introduction to Azure OpenAI
 • 02 - Software engineering vs. machine learning
 • 03 - OpenAI models
 • 04 - LLM
 • 05 - AI-infused applications
 • 06 - Cognitive services
 • 07 - Bicep deployment
 • 08 - Azure OpenAI Studio
 • 09 - Challenge Azure Cognitive Services
 • 10 - Solution Azure Cognitive Services

 • 03 - 2. Azure OpenAI for .NET Developer
 • 01 - Integrate OpenAI models into your applications
 • 02 - Chat completion with REST calls
 • 03 - Chat completion with Azure OpenAI SDK
 • 04 - Challenge REST and SDK
 • 05 - Solution REST and SDK

 • 04 - 3. Embeddings and Vector DBs
 • 01 - Embeddings and vectors demystified
 • 02 - Usage of embeddings
 • 03 - Creation embeddings and calculate distance
 • 04 - Demo Embeddings and search
 • 05 - Challenge
 • 06 - Solution

 • 05 - 4. Microsoft Semantic Kernel
 • 01 - Semantic Kernel
 • 02 - Semantic Kernel Plugin
 • 03 - Demo Kernel plugin
 • 04 - Semantic Kernel Functions
 • 05 - Executing functions
 • 06 - Semantic Kernel Memories
 • 07 - Demo Kernel memories
 • 08 - Semantic Kernel Planner
 • 09 - Demo Planner
 • 10 - Challenge
 • 11 - Solution

 • 06 - 5. Good to Know
 • 01 - Wrapping up
 • 02 - Billing
 • 03 - Model fine-tuning
 • 04 - GPT on custom data
 • 05 - Challenge
 • 06 - Solution
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36048
  حجم: 262 مگابایت
  مدت زمان: 128 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید