وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Azure Front Door

سرفصل های دوره

01 - Introduction
 • 01 - Managing traffic using Azure Front Door

 • 02 - 1. Getting Started with Azure Front Door
 • 01 - Azure Front Door overview
 • 02 - Deploying API to Azure App Service
 • 03 - Deploying UI to Azure static sites
 • 04 - Provisioning Azure Front Door instances

 • 03 - 2. Routing Application Traffic with Front Door
 • 01 - Understanding Azure Front Door terminology
 • 02 - Defining applications as origin groups
 • 03 - Managing traffic using routes
 • 04 - Configuring caching and compression

 • 04 - 3. Customizing Requests and Responses Using Rules
 • 01 - Understanding Front Door rule sets
 • 02 - Modifying response headers
 • 03 - Modifying request headers
 • 04 - Overriding origins using rules
 • 05 - Rewriting request URLs
 • 06 - Redirecting requests

 • 05 - 4. Using Custom Domains
 • 01 - Onboarding a root or apex domain on your Front Door
 • 02 - Creating a DNS zone in Azure
 • 03 - Using Azure DNS with your own domain providers
 • 04 - Adding custom domains to Azure Front Door
 • 05 - Associating custom domain with Azure Front Door endpoints

 • 06 - 5. Configuring High Availability with Multi-Regions
 • 01 - Anatomy of a highly available web application
 • 02 - Deploying apps in multiple regions
 • 03 - Adding multiple origins to groups
 • 04 - Configuring load balancing
 • 05 - Configuring health probes
 • 06 - Testing origin failover

 • 07 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8009
  حجم: 303 مگابایت
  مدت زمان: 124 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید