در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

AWS: Automation and Optimization

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Enhance system productivity, improve performance, and reduce costs by learning how to automate and optimize processes using Amazon Web Services (AWS). This course covers different strategies for optimizing and automating processes and for auto-scaling. SysOps admins can learn how to build highly available solutions while efficiently utilizing resources. Shyam Raj provides guidance around how to control costs and successfully manage cloud operations. This course covers content that is included in the AWS Certified SysOps Administrator exam and can be used in preparation for that exam.


01 - Introduction
 • 01 - Automation and optimization in AWS
 • 02 - What you should know

 • 02 - 1. Optimize Your EC2 Costs
 • 01 - On-Demand EC2 instances
 • 02 - EC2 Spot Instances
 • 03 - Request Spot Instances Part 1
 • 04 - Request Spot Instances Part 2
 • 05 - Spot Instance interruptions
 • 06 - EC2 Reserved Instances
 • 07 - Launch Reserved Instances

 • 03 - 2. Auto Scaling
 • 01 - Auto Scaling
 • 02 - Set up a launch configurationlaunch template
 • 03 - Create an Auto Scaling group
 • 04 - Verify the Auto Scaling group
 • 05 - Manual scaling
 • 06 - Scheduled scaling
 • 07 - Target tracking
 • 08 - Simple scaling
 • 09 - Step scaling

 • 04 - 3. AWS Lambda
 • 01 - Lambda
 • 02 - Create a Lambda function
 • 03 - Invoke Lambda functions

 • 05 - 4. AWS Instance Scheduler
 • 01 - AWS Instance Scheduler
 • 02 - Components of the Instance Scheduler
 • 03 - Deploy an Instance Scheduler
 • 04 - Instance Scheduler tags

 • 06 - 5. Cost Allocation Tags
 • 01 - Cost allocation tags
 • 02 - AWS-generated cost allocation tags
 • 03 - User-defined cost allocation tags
 • 04 - Monthly cost allocation report

 • 07 - 6. Trusted Advisor
 • 01 - Trusted Advisor
 • 02 - Trusted Advisor recommendations

 • 08 - 7. AWS Cost Calculator and Explorer
 • 01 - AWS Simple Monthly Calculator
 • 02 - AWS Cost Explorer

 • 09 - 8. AWS Organizations
 • 01 - AWS Organizations
 • 02 - Create an AWS Organization
 • 03 - Create an AWS Organization policy

 • 10 - Conclusion
 • 01 - Next steps