در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Advanced MongoDB Code Challenges

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

MongoDB is one of the most popular nonrelational databases in the world. If you’re looking to build out your skill set, your best move may be to dive right in. In this approachable, hands-on course, instructor John Cokos leads intermediate to advanced users through a series of practical coding challenges to help you get the most out of MongoDB. Learn how to query or find using aggregation pipelines to process documents, sort and group records, shape your output, and create calculated fields. Along the way, you’ll build out your toolbox with the necessary skills to work with multiple documents and relationships.


01 - Introduction
 • 01 - Introduction, goals, and prerequisites
 • 02 - Tooling mongosh and Compass install, configure, basic use

 • 02 - 1. CRUD Query or Find with Pipelines
 • 01 - Find Using aggregation pipeline to process documents
 • 02 - Find Aggregation with $group and $sort
 • 03 - Find Use $project to shape your output
 • 04 - Find Create calculated fields
 • 05 - Aggregate Custom logic with an accumulator
 • 06 - Aggregate Custom logic with a function

 • 03 - 2. Working with Multiple Documents and Relationships
 • 01 - Find Looking up a referenced document, nesting
 • 02 - Find Referenced data sets, iterating with a cursor
 • 03 - Find $lookup() to join collections
 • 04 - Using $mergeObjects

 • 04 - Conclusion
 • 01 - Next steps