در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Advanced Docker Automation with AWS CDK

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

If you’re looking for a way to level up your AWS skills, instructor Carlos Rivas is here to show you how to use Python and the AWS CDK to build and deploy Docker containers, create automated pipelines to deploy, and create the infrastructure that you need to run all this. Find out how to set up your Cloud9 environment and project architecture, then explore automation by creating AWS ECS infrastructure, as well as learning how to use a task definition and load balancer and create a pipeline to deploy a new Docker image in ECS. Learn how to deploy and update Docker services and ECS, then explore best practices for managing secrets and other parameters, multiple environments, and code branches.


01 - Introduction
 • 01 - Container automation in AWS
 • 02 - Learner audience

 • 02 - 1. Setup
 • 01 - Setting up your Cloud9 environment
 • 02 - Project architecture

 • 03 - 2. Automate
 • 01 - Creating AWS ECS infrastructure
 • 02 - ECS task definition and load balancer
 • 03 - Docker container build and push to AWS ECR

 • 04 - 3. Deploy and Update
 • 01 - Deploying Docker services in AWS
 • 02 - Verifying your ECS container deployment
 • 03 - Performing ECS updates

 • 05 - 4. Best Practices
 • 01 - Managing secrets and other parameters
 • 02 - Multiple environments
 • 03 - Code branches

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Going further with advanced Docker automation