وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Acing the Certified Kubernetes Administrator Exam, Video Edition

سرفصل های دوره
 • 001. Chapter 1. First steps
 • 002. Chapter 1. Whats in store
 • 003. Chapter 1. Meeting Kubernetes
 • 004. Chapter 1. Control plane node
 • 005. Chapter 1. Worker nodes
 • 006. Chapter 1. API model and PKI
 • 007. Chapter 1. Linux system services
 • 008. Chapter 1. Declarative syntax
 • 009. Chapter 1. Exam exercises
 • 010. Chapter 1. Summary
 • 011. Chapter 2. Kubernetes cluster
 • 012. Chapter 2. Datastore etcd
 • 013. Chapter 2. Exam exercises
 • 014. Chapter 2. Summary
 • 015. Chapter 3. Identity and access management
 • 016. Chapter 3. Users and groups
 • 017. Chapter 3. Service Accounts
 • 018. Chapter 3. Summary
 • 019. Chapter 4. Deploying applications in Kubernetes
 • 020. Chapter 4. Using Helm
 • 021. Chapter 4. Pod metadata
 • 022. Chapter 4. Summary
 • 023. Chapter 5. Running applications in Kubernetes
 • 024. Chapter 5. Application maintenance
 • 025. Chapter 5. Summary
 • 026. Chapter 6. Communication in a Kubernetes cluster
 • 027. Chapter 6. CoreDNS
 • 028. Chapter 6. Ingress and Ingress controllers
 • 029. Chapter 6. Services
 • 030. Chapter 6. Cluster node networking configuration
 • 031. Chapter 6. Summary
 • 032. Chapter 7. Storage in Kubernetes
 • 033. Chapter 7. Persistent volume claim
 • 034. Chapter 7. Storage class
 • 035. Chapter 7. Nonpersistent volumes
 • 036. Chapter 7. Summary
 • 037. Chapter 8. Troubleshooting Kubernetes
 • 038. Chapter 8. Cluster component failure
 • 039. Chapter 8. Network troubleshooting
 • 040. Chapter 8. Summary
 • 041. Chapter 9. Taking the test
 • 042. Chapter 9. Chapter reviews
 • 043. Chapter 9. Kubernetes documentation review
 • 044. Chapter 9. Practice exam
 • 045. Chapter 9. Additional tips for the exam
 • 046. Chapter 9. Summary
 • 047. Appendix D. Solving the exam practice exercises
 • 048. Appendix D. Chapter 2 exam exercises
 • 049. Appendix D. Chapter 3 exam exercises
 • 050. Appendix D. Chapter 4 exam exercises
 • 051. Appendix D. Chapter 5 exam exercises
 • 052. Appendix D. Chapter 6 exam exercises
 • 053. Appendix D. Chapter 7 exam exercises
 • 054. Appendix D. Chapter 8 exam exercises
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36005
  حجم: 7362 مگابایت
  مدت زمان: 453 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید