وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Accessibility and Inclusion with Figma

سرفصل های دوره

Figma is a powerful collaborative design tool, but have you ever wondered about your options for supporting more inclusive, accessible design experiences and products? In this course, teacher, author, and professor Tom Green guides you through six different plugins and utilities for Figma that will help your design work be more inclusive and accessible. Deep dive into the Stark plugin, including its contrast checker, typography checker, vision simulator, Sidekick AI assistant, and more. Explore Adee, with its contrast checker, alt text generator, and color blindness simulator, and check out the contrast checker tools Able and Ally. Learn how to use Humaaans for inclusive graphics and Lokalise for supporting additional languages. Plus, go over additional inclusivity sources and examine ways you can take accessibility and inclusivity forward.


01 - Introduction
 • 01 - Figma accessibility plugins

 • 02 - 1. Stark
 • 01 - Accessibility
 • 02 - Installing the Stark plugin for Figma
 • 03 - Using Starks contrast checker
 • 04 - Using Starks typography checker
 • 05 - Reviewing alt text
 • 06 - Correct focus order
 • 07 - Using Starks vision simulator
 • 08 - Touch targets
 • 09 - Adding landmarks
 • 10 - Add Aria notes
 • 11 - Using Sidekick
 • 12 - The Stark accessibility checklist widget

 • 03 - 2. Adee
 • 01 - Installing Adee
 • 02 - Using Adees contrast checker
 • 03 - Using the alt text generator
 • 04 - Using Adees color blindness simulator
 • 05 - Checking touch sizes

 • 04 - 3. Contrast Checkers
 • 01 - Installing Able and Ally
 • 02 - Checking color contrast with Able
 • 03 - Checking color contrast with Ally

 • 05 - 4. Humaaans
 • 01 - Inclusion
 • 02 - Using Humaaans with Figma
 • 03 - Create an onboarding frame
 • 04 - Persona

 • 06 - 5. Lokalise
 • 01 - An overview of Lokalise
 • 02 - Changing text to French

 • 07 - 6. Inclusivity Sources
 • 01 - An overview of inclusive design in Microsoft
 • 02 - Cards for Humanity

 • 08 - Taking Accessibilty and Inclusivity Forward
 • 01 - Next steps for accessible, inclusive design
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30419
  حجم: 320 مگابایت
  مدت زمان: 101 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید