وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

A complete course on IBM certified Quantum Developer Exam

سرفصل های دوره

Complete course on Industry's First Quantum Certification by IBM


1 - Basic Quantum Circuit Construction
 • 1 - Drawing the circuit
 • 1 - udemy-part-1-basic-quantum-circuit-construction.zip
 • 2 - Saving quantum circuit
 • 3 - Slicing and Indexing
 • 3 - Slicing-and-Indexing3.pdf
 • 4 - Quantum and Classical Registers
 • 5 - Barrier
 • 6 - Measurement
 • 7 - Quiz Basic Quantum Circuit Construction.html

 • 2 - Single Qubit gates
 • 8 - Import Libraries
 • 8 - UDEMY-PART-2-SINGLE-QUBIT-GATES.pdf
 • 8 - Udemy-part-2-jupyter-notebook.pdf
 • 9 - X gate
 • 10 - Y gate
 • 11 - Z gate
 • 12 - Identity gate
 • 13 - Hadamard gate
 • 14 - Excersices
 • 15 - Eulers formula
 • 16 - S gate
 • 17 - S dagger gate
 • 18 - T gate
 • 19 - Visualize transition
 • 20 - T dagger gate
 • 21 - Rx gate
 • 22 - Ry gate
 • 23 - Rz gate
 • 24 - Phase gate
 • 25 - Quiz on Single Qubit gate construction section.html

 • 3 - Single Qubit gates Visualization
 • 26 - Import libraries
 • 26 - UDEMY-PART-3-SINGLE-QUBIT-VISUALIZATION.pdf
 • 26 - udemy-part-3-jupyter-notebook.pdf
 • 27 - Aer and BasicAer
 • 28 - X gate visualization
 • 29 - Y gate visualization
 • 30 - Z gate visualization
 • 31 - Hadamard gate visualization
 • 32 - S gate visualization
 • 33 - S dagger visualization
 • 34 - T gate visualization
 • 35 - T dagger visualization
 • 36 - QUIZ.html

 • 4 - Multi Qubit gate and visualization
 • 37 - CX gate part 1
 • 37 - udemy-part-4-jupyter-notebook.pdf
 • 37 - udemy-part-4-multi-qubit-gates-and-visualization.pdf
 • 38 - CX gate part 2
 • 39 - CY gate part 1
 • 40 - CY gate part 2
 • 41 - CZ gate part 1
 • 42 - CZ gate part 2
 • 43 - CH gate part 1
 • 44 - CH gate part 2
 • 45 - CH gate part 3
 • 46 - SWAP gate part 1
 • 47 - SWAP gate part 2
 • 48 - CCX gate part 1
 • 49 - CCX gate part 2
 • 50 - CSWAP gate part 1
 • 51 - CSWAP gate part 2
 • 52 - Bell states part 1
 • 53 - Bell states part 2
 • 54 - Bell states part 3
 • 55 - Quiz.html

 • 5 - Circuit depth
 • 56 - Circuit depth part 1
 • 56 - Udemy-Part-5-circuit-depth-notes.pdf
 • 56 - udemy-part-5-jupyter-notebook.pdf
 • 57 - Circuit depth part 2
 • 58 - Size of circuit
 • 59 - Number of qubits
 • 60 - Count ops
 • 61 - Width of circuit
 • 62 - Quiz.html

 • 6 - Plot Bloch Vector
 • 63 - Plot Bloch Vector part 1
 • 63 - udemy-part-6-jupyter-notebook.pdf
 • 64 - Plot Bloch Vector part 2
 • 65 - Plot Bloch Vector part 3
 • 66 - Plot Bloch Vector part 4

 • 7 - Read and Write in QASM file
 • 67 - Read and write in QASM Intro part 1
 • 67 - udemy-part-7-jupyter-notebook.pdf
 • 68 - Read and Write in QASM part 2
 • 69 - Read and Write in QASM part 3
 • 70 - Quiz.html

 • 8 - Fidelity
 • 71 - Fidelity
 • 71 - udemy-part-8-jupyter-notebook.pdf
 • 72 - Quiz.html

 • 9 - Operator
 • 73 - Operator part 1
 • 74 - Operator part 2
 • 75 - Operator part 3
 • 76 - Quiz.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 16947
  حجم: 6069 مگابایت
  مدت زمان: 489 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید