وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

500 Exercises to Master Python Pandas

سرفصل های دوره

Learn Python Pandas by solving exercises on data cleaning, data analysis, data filtering, and more.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Course structure and installation
 • 2 - Lecture notebook.txt
 • 3 - Lecture notebook.txt
 • 3 - Reading data
 • 4 - Exploring a DataFrame
 • 4 - Lecture notebook.txt

 • 2 - Data exploration and manipulation
 • 5 - Data types
 • 5 - Lecture notebook.txt
 • 6 - Column operations
 • 6 - Lecture notebook.txt
 • 7 - Date manipulation
 • 7 - Lecture notebook.txt
 • 8 - Lecture notebook.txt
 • 8 - String manipulation
 • 9 - Categorical data
 • 9 - Lecture notebook.txt

 • 3 - Data filtering
 • 10 - Lecture notebook.txt
 • 10 - Missing values
 • 11 - Lecture notebook.txt
 • 11 - loc and iloc methods
 • 12 - Filtering DataFrames
 • 12 - Lecture notebook.txt

 • 4 - Combining DataFrames
 • 13 - Combining DataFrames
 • 13 - Lecture notebook.txt
 • 14 - Lecture notebook.txt
 • 14 - Merging DataFrames
 • 15 - Lecture notebook.txt
 • 15 - Reshaping DataFrames

 • 5 - Data analysis and visualization
 • 16 - Data analysis
 • 16 - Lecture notebook.txt
 • 17 - Data visualization
 • 17 - Lecture notebook.txt
 • 18 - Lecture notebook.txt
 • 18 - Time series analysis with Pandas

 • 6 - Use cases
 • 19 - Data cleaning and analysis 1 obesity dataset
 • 19 - Lecture notebook.txt
 • 20 - Data cleaning and analysis 2 customer churn dataset
 • 20 - Lecture notebook.txt

 • 7 - More learnings
 • 21 - Lecture notebook.txt
 • 21 - Python dictionaries with Pandas
 • 22 - Lecture notebook.txt
 • 22 - Pandas pipelines
 • 23 - Lecture notebook.txt
 • 23 - Styling DataFrames
 • 24 - Functions not to forget
 • 24 - Lecture notebook.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 16946
  حجم: 3268 مگابایت
  مدت زمان: 478 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید