در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش جبر و حل معادلات جبری

15,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی جبر را یاد گرفته و بر حل مسایل و معادلات جبری تسلط پیدا خواهید کرد.

عنوان اصلی : Learning Algebra: Solving Equations

سرفصل ها :


معرفی
خوش آمدی
آنچه دانش آموزان قبل از شرکت در این دوره باید بدانند
با استفاده از فایل های تمرین
1. مقدمه ای بر حل معادلات
کاوش اجزای اصلی یک معادله
جداسازی متغیر در یک معادله
استفاده از عملیات مخالف در حل معادلات
متعادل نگه داشتن معادلات
2. معادلات جمع
حل معادلات جمع با جمع یک عدد مثبت
حل معادلات جمع با جمع یک عدد منفی
حل معادلات جمع با استفاده از اعشار
چالش: حل معادلات جمع
حل: معادلات جمع را حل کنید
3. معادلات تفریق
حل معادلات تفریق با تفریق یک عدد مثبت
حل معادلات تفریق با تفریق یک عدد منفی
حل معادلات تفریق با اعشار
چالش: حل معادلات تفریق
حل: معادلات تفریق را حل کنید
4. معادلات ضرب
درک معادلات ضرب
حل معادلات ضرب با اعداد منفی
حل معادلات ضرب با کسری به عنوان ضریب
چالش: حل معادلات ضرب
راه حل: معادلات ضرب را حل کنید
5. معادلات تقسیم
حل مسائل تقسیم بندی
حل مسائل تقسیم با کسر
چالش: حل مسائل تقسیم
راه حل: حل مسائل تقسیم
6. معادلات دو مرحله ای
مراحل حل یک معادله دو مرحله ای
حل یک معادله دو مرحله ای
حل یک معادله دو مرحله ای با کسری به عنوان ضریب
حل یک معادله دو مرحله ای زمانی که ابتدا باید مانند عبارت ها را ترکیب کنید
چالش: معادلات دو مرحله ای را حل کنید
راه حل: معادلات دو مرحله ای را حل کنید
7. حل معادلات چند مرحله ای با خاصیت توزیعی
حل معادلات چند مرحله ای با استفاده از ویژگی توزیعی
حل معادلات چند مرحله ای با استفاده از خاصیت توزیعی و ترکیب عبارت های مشابه
حل معادلات چند مرحله ای با خاصیت توزیعی مضاعف
چالش: معادلات چند مرحله ای را با خاصیت توزیعی حل کنید
راه حل: معادلات چند مرحله ای را با خاصیت توزیعی حل کنید
8. حل معادلات با اعشار
حل معادلات با اعشار با پاک کردن اعشار
حل معادلات با اعشار با استفاده از خاصیت توزیعی
چالش: معادلات را با اعشار حل کنید
راه حل: معادلات را با اعشار حل کنید
9. حل معادلات با کسر
حل معادلات با کسری که مخرج یکسان دارند
حل معادلات با کسری که مخرج های متفاوتی دارند
حل معادلات با کسری با استفاده از خاصیت توزیعی
چالش: معادلات را با کسر حل کنید
راه حل: معادلات را با کسر حل کنید
10. حل معادلات تحت اللفظی
مقدمه ای بر معادلات تحت اللفظی
معادلات و کسرهای تحت اللفظی
حل معادلات تحت اللفظی پیشرفته تر
چالش: معادلات تحت اللفظی را حل کنید
راه حل: معادلات تحت اللفظی را حل کنید
11. معادلات با متغیرها در هر دو طرف
حل معادلات با متغیرهای دو طرف
حل معادلات با متغیرهای دو طرف با استفاده از خاصیت توزیعی
چالش: معادلات را با متغیرهای هر دو طرف حل کنید
راه حل: معادلات را با متغیرهای دو طرف حل کنید
12. حل معادلات چند مرحله ای
استفاده از سازمان دهنده برای حل معادلات چند مرحله ای
چالش: از یک سازمان دهنده برای حل معادلات چند مرحله ای استفاده کنید
راه حل: از یک سازمان دهنده برای حل معادلات چند مرحله ای استفاده کنید
13. حل معادلات ارزش مطلق
مقدمه ای بر معادلات قدر مطلق
حل معادلات قدر مطلق
حل معادلات قدر مطلق با جداسازی عبارت قدر مطلق
کاوش معادلات قدر مطلق که هیچ راه حلی ندارند
حل معادلات قدر مطلق که یک راه حل دارند
چالش: معادلات قدر مطلق را حل کنید
راه حل: معادلات قدر مطلق را حل کنید
نتیجه
مراحل بعدی

نمایش سرفصل های انگلیسی

Learning Algebra: Solving Equations