دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری Vue.JS

دانلود Udemy Vue.JS Crash Course + Guide

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ویو جی اس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Vue.JS Crash Course + Guide

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 36 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to Vue: Begginers' Crash Course :
Why Vue?
Who The Course is Designed For?
Creating Our Very First Vue App: Creating The Vue Instance and Data Binding
Creating Todo List App: v-model, v-on directives, methods, v-for, class binding
Creating Native App Like UI/UX: Using prebuilt designs, themes and libraries
Adding Persistant Storage: watchers, persistant storage, Improving Design
Using Computed Properties, list rendering and conditional rendering
Add links in navigation
Vue Components: The Single Most Selling Feature For Many Developers
Course Features and Outline
Make The Most Out of This Course
Section 1 Quiz

Getting Started: Core Concepts Explained While Creating An Awesome Storefront :
Section Introduction
Setting Up Coding Environment
Declarative Rendering: Vue Expressions and The {{Moustache}} Syntax
Attribute Binding: The v-bind Directive
Conditional Rendering: v-if, v-else, and v-show Directives
Event Handling and v-on Directive
Two Way Data Binding: v-model Directive
Style And Class Binding (v-bind)
List Rendering: v-for Directive
Vue Instance Methods; Style Binding Revisited With ES6
Section 2 Quiz

Composing With Reusable Vue Components :
Vue Components: Local and Global Registration
Vue Props: Communicating Data To Child Component
One Way Data Flow
Prop Validation, Casing And Special Cases
Mutating Props
Custom Events: Communicating To Parent
Custom v-model And Listening for Native Events
:) Refactoring Code :)
Adding Tabs, Interacting With Forms & v-on: Event Modifiers
Communication Between Components
Vue Filters
The Vue Instance: Lifecycle Hooks
Do It Yourself!
Template Syntax & Directives With Dynamic Arguments
Using Slots And Named Slots
Refractoring Our App With Slots; Slot Defaults
Refractoring App: Using Slots And Dynamic Components
v-for: Rendering Object Fields And Number Lists
Putting Slot to Action & Adding Persistant Storage
keep-alive: Keep Dynamic Component in Cache; Difference between v-if & v-show
Improve Design Using Mobile First Approach
Keyboard Events
Adding Cart
An Important Limitation of Computed Properties And Watchers
Create Purchase Flow Mockup
Forcing Update: $forceUpdate()
Add Remove Items From Cart Functionality And Navigation Drawer

Animations in Vue js :
Introduction
Transition Classes
Transition During Initial Render | Animating Drawer
Transition With CSS animation
Custom Transition Classes | Explicit Transition Durations
JavaScript Hooks
Transitioning Between Elements & Transition Modes
List Transitions
State Transitions
Add Watcher to Update Animated Ratings When New Review is Added

Handling Edge Cases :
$refs: Accessing HTML Elements And Child Components
Accessing $root and $parent Component Instances
Dependency Injections
Form Input Bindings
Circular References
Handling Updates: v-once And $forceUpdate
Alternative Template Definitions

Vue CLI 4: Installing and Setting Up Tools :
Section Introduction
Creating and Deploying Vue Apps/Websites
Installing Node.js, Vue and Vue Cli
Installing and Configuring Webpack (Optional)
Setting Up Code Editor (VS Code) -- Optional But Recommended
Setting Up Vue DevTools

Vue CLI 4: Getting Started :
Scaffolding Vue App With Official Vue CLI
Analyzing The Template
Single File Vue Components

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 36 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy