وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

VMware HCX Fundamentals 2022

سرفصل های دوره

Learn how to migrate hundreds of VMs between datacenters with VMware HCX!


1. Introduction
 • 1. Welcome
 • 3. HCX Demo
 • 4. Use Cases for HCX
 • 5. Public Cloud Migrations

 • 2. HCX Architecture
 • 1. Architecture Overview

 • 3. Types of Migrations
 • 1. Migration Types
 • 2. HCX vMotion
 • 3. HCX vMotion vs. Cross-vCenter vMotion
 • 4. Cold Migrations
 • 5. Bulk Migrations
 • 6. Replication-Assisted vMotion (RAV)

 • 4. Lab Prep & Pre-Deployment
 • 1. Lab Tour
 • 2. What well be building
 • 3. HCX Network Ports
 • 4. HCX Prerequisites

 • 5. HCX Deployment
 • 1. Deployment Types
 • 2. Deployment Process
 • 3. Quick vCenter Tour
 • 4. HCX Manager Deployment (London)
 • 5. Logging into HCX
 • 6. Verifying vCenter Integration
 • 7. Downloading the HCX Connector Manager for Paris
 • 8. HCX Manager Deployment (Paris)
 • 9. Site Pairing
 • 10. Compute Profiles Overview
 • 11. Creating a Compute Profile in London
 • 12. Creating a Compute Profile in Paris
 • 13. HCX IX & Network Profiles
 • 14. Creating Network Profiles
 • 15. Service Mesh

 • 6. Workload Mobility
 • 1. How to Migrate a VM
 • 2. Mobility Groups

 • 7. Network Extension
 • 1. Network Extension Overview
 • 2. Network Extension High Availability
 • 3. Enabling Network Extension
 • 4. Extending a Network
 • 5. HCX RAV with NE
 • 6. Mobility Optimized Networking

 • 8. Guest Customization
 • 1. Customizing Guest VMs

 • 9. Troubleshooting HCX
 • 1. Central CLI
 • 2. Health Checks
 • 3. Performance Testing
 • 4. Generating Log Bundles

 • 10. Demos & POCs
 • 1. Tips for HCX Demos and Proof of Concepts
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7977
  حجم: 4818 مگابایت
  مدت زمان: 339 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید